Gå til hovedindhold

Takster for børn i SFO-tilbud i Klub Havana og Bugtskolen

_________________________________________

Indhold

  Greve Kommune beklager at taksten for forældrebetalingen gennem en årrække har været beregnet på et fejlagtigt juridisk grundlag. Greve Kommune har indhentet juridisk vurdering af situationen og på baggrund heraf er det politisk besluttet, at taksterne fremadrettet ændres og at der skal ske tilbagebetaling af de forkerte opkrævede takster med en forældelsesfrist på 3 år tilbage fra 31. maj 2022

  Hvad betyder det for dig?
  Der vil i løbet af de næste måneder blive foretaget et omfattende arbejde for at finde de berørte familier, der eventuelt skal have noget tilbagebetalt. Du får besked i din Digitalt Post, hvor den konkrete beregning fremgår. Se i nedenstående tidsplan, hvornår du kan forvente at få udbetalt pengene.

  Hvad har betydning for beregningerne?
  Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at en eventuel tilbagebetaling vil blive konkret beregnet pr. familie og pr. måned, idet der er mange forhold der har betydning, såsom:

  • Hvilken takst der er blevet opkrævet og hvilken takst der burde have været opkrævet.
  • Om der har været bevilget hel- eller delvis friplads af fx økonomiske eller behandlingsmæssige hensyn.
  • Om der har været bevilliget søskendetilskud.
  • Om udgiften har været dækket af øvrig lovgivning, fx bestemmelserne om merudgifter m.m.
  • Om opkrævningerne faktisk er blevet betalt.
  • Om der er øvrig gæld til det offentlige.


  Tidsplan

  Maj 2022

  Politisk sag behandlet i Byrådet (se sagen her)

  Juli 2022

  Nye takster opkræves (se taksterne her)

  Oktober - December

  Individuelle beregninger foretages

  Februar 2023

  Udbetaling til berørte foretages  

  Sidst opdateret: 25. april 2023