Gå til hovedindhold

Tilladelse til etablering af nyt vandbehandlingsanlæg - Greve Vandværk

Tilladelse til etablering af nyt vandbehandlingsanlæg. Klagefrist 23. september

Greve Kommune har d. 19 august givet Greve Vandværk tilladelse til etablering af et nyt vandværk med alle almen tekniske installationer, samt udvidet vandbehandling med blødgøringsanlæg ved ionbytning og UV-anlæg.

Tilladelsen, ansøgningen samt kommunens afgørelse om, at ansøgningen ikke er VVM-pligtigt, kan ses nederst på siden.

Afgørelser efter § 21 i vandforsyningsloven kan påklages jf. § 75 i samme lov af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørelsen for VVM-screening kan påklages efter § 49 i miljøvurderingsloven.

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelserne er bekendtgjort.

Klagefristen er derfor den 23. september 2022.

En eventuel klage kan indgives via Klageportalen og klagevejledning fremgår af tilladelserne.