Gå til hovedindhold

Ibrugtagningstilladelser til vandindvinding - Tune Vandværk

Greve Kommune har givet ibrugtagningstilladelser til vandindvinding på Tune Vandværk. Klagefrist 17. februar

Greve Kommune har givet ibrugtagningstilladelserne til vandindvinding til Tune vandværks to nye boringer på Tinggårdsvej. Ansøgningsmaterialet, tilladelserne samt kommunens afgørelse om at projektet ikke er miljøvurderingspligtigt kan ses i deres fulde udstrækning nedenfor. 

Afgørelsen kan påklages og klagevejledning fremgår af afgørelsen.  

Klagefristen er fredag den 17. februar 2023