Gå til hovedindhold

Vandindvindingstilladelse Hundige Kildeplads - Greve Vandværk

Greve Kommune har givet tilladelse til vandindvinding på Greve Vandværks kildeplads ved Hundige. Klagefrist 9. februar

Greve Kommune har givet tilladelse til vandindvinding på Greve Vandværks kildeplads ved Hundige. Ansøgningsmaterialet, tilladelserne samt kommunens afgørelse om at projektet ikke er miljøvurderingspligtigt kan ses nedenfor. 

Afgørelsen kan påklages og klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefristen er fredag den 9. februar 2023