Gå til hovedindhold

Offentliggørelse af vandindvindingstilladelse

Greve Kommune har udstedt vandindvindingstilladelse på Strøhusvej 21, som kan påklages frem til 5. november 2021

Greve Kommune har givet tilladelse til vandindvinding af 3.500 m³ grundvand årligt på ejendommen Strøhusvej 21. Afgørelsen kan ses via nedenstående link.

Vandindvindingstilladelse Strøhusvej 21 (PDF)

Kommunen har ved samme lejlighed truffet afgørelse om, at afgørelsen ikke er miljøvurderingspligtig. Afgørelsen kan ses via nedenstående link.

Afgørelse om Miljøvurderingspligt, Strøhusvej 21 (PDF)

De to afgørelser kan individuelt påklages til Fødevare- og Miljøklagenævnet af sagens parter, visse klageberettigede organisationer samt enhver med en individuel væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen for begge afgørelser er den 5. november 2021.

Klagevejledning fremgår af hver af afgørelserne.

Sidst opdateret: 28. september 2021

Kontakt

Natur og Miljø

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: Telefon lukket
Torsdag: 9-11 og 15-16
Fredag: 9-11

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 94 48

Send Digital Post (kræver NemID)