Gå til hovedindhold

Digitalt borgermøde om kommuneplanforslaget

I forbindelse med høring af Kommuneplan 2021 inviteres der til digitalt borgermøde den 11. august kl. 19 til 20.

Indhold

  På borgermødet gives der en indflyvning til kommuneplanens formål og muligheder samt væsentlige ændringer i forhold til eksisterende kommuneplan. På sidste del af mødet er der mulighed for at stille opklarende spørgsmål til kommuneplanen, og det vil blive gennemgået, hvordan man indgiver høringssvar.   

  Vi håber, at du vil bruge en time sammen med os på at snakke om kommunens fysiske udvikling. 

  Frem mod borgermødet er der mulighed for at stille spørgsmål til kommuneplanen, som vil blive taget op på borgermødet eller besvaret efter. Hvis du ønsker at sende dit spørgsmål til kommuneplanen før borgermødet, kan du stille det via ’Send Digital Post’. Spørgsmål stillet før eller under borgermødet vil ikke indgå som høringssvar.

  Hvordan deltager jeg i mødet?

  Du deltager i mødet ved at trykke på følgende link: Deltag i borgermødet

  Borgermødet vil foregå på kommunikationsplatformen Microsoft Teams, som vil åbne i en webbrowser, når du trykker på ovenstående link. Hvis du ikke har Microsoft Teams installeret på din tablet, vil vi anbefale, at du bruger en PC.

  Mødelinket vil først være aktivt fra 18.50 på dagen.

  Hvad sker der efter borgermødet?

  Efter borgermødet vil administrationen svare på samtlige spørgsmål stillet på mødet. Alle spørgsmål og svar vil blive tilgængelige på kommunens hjemmeside. Yderligere vil alle spørgsmål og svar blive vedlagt den sag, som bliver politisk behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

  Hvad er en kommuneplan?

  Kommuneplan 2021 konkretiserer pejlemærkerne fra Planstrategi 2019 og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling i et 12-årigt perspektiv. Kommuneplanen udarbejdes på baggrund af planloven og skal vedtages af Byrådet hvert 4. år.

  En kommuneplan har ikke handlepligt, og der er nødvendigvis ikke afsat penge i budgettet til, at de ændringer man ønsker sig endnu kan lade sig gøre. Kommuneplanen sikrer blot, at udviklingsmulighederne, af den by man ønsker fremadrettet, kan lade sig gøre. En kommuneplan ser derved kun fremad og ikke tilbage.

  Formålet med at kommuneplanlægge er bl.a., at forandringerne af kommunen sker på den mest hensigtsmæssige måde. Dvs. at de rette funktioner placeres det rette sted. Kommuneplanen er derfor den plan, hvor borgere og virksomheder bl.a. kan orientere sig om, hvordan hele kommunens areal ønskes forvaltet og med hvilken hensigt. Kommuneplanen er samtidig kommunens strategiske arbejdsredskab, der koordinerer og prioriterer fremtidige aktiviteter.

  Kommuneplan 2021 er en fuld digital plan.

  Se forslag til Kommuneplan 2021 (Digital)

  Information om hvordan du indgiver høringssvar til kommuneplanen fremgår under ’Høringer’ på Greve Kommunens hjemmeside: Borgerinddragelse og høringer | Greve Kommune

  Sidst opdateret: 8. august 2022

  Kontakt

  Planlægger

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver NemID)