Gå til hovedindhold

Opsamling på borgermødet den 11. august 2021 om Tune i den nye kommuneplan

Politikkerne i Greve Kommune inviterede den 11. august 2021 til borgermøde om Tune i den nye kommuneplan – med fokus på Tuneborgernes drømme, idéer og tanker om Tunes udvikling.

En gade i Tune

Borgermødet fandt sted tirsdag d. 11. august 2021 kl. 19-21 i Hal 3 i Tune Hallerne på Tunehøj 7.

Mødet havde deltagelse af mange interesserede borgere, som fik mulighed for først, at høre kort om hvad en kommuneplan er, og derefter bidrage med deres tanker og idéer om Tunes udvikling i fremtiden. Borgermødets formål var at give borgerne i Tune mulighed for at fortælle om de udfordringer og potentialer, de ser i Tune i dag, samt at fortælle om hvilke drømme de har for Tunes udvikling fremadrettet. Der var også mulighed for at fortælle, hvilke ting der fungerer godt i Tune i dag.

På mødet informerede Greve Kommune endvidere om processen for den kommende kommuneplan.

Opsamling på borgermødet

Omkring 100 personer deltog i borgermødet, herunder medlemmer af Greve Byråd.

Du kan hente den fulde opsamling i PDF-version herunder:

Opsamling på borgermøde d. 11. august 2021. Kommuneplanen - drømme for Tune (PDF)

Skema. Alle bemærkninger og idéer fordelt på temagruppe (PDF)

Forud for borgermødet

Revisionen af kommuneplanen blev igangsat af Byrådet i december 2020.

Administrationen har siden da været i gang med at revidere kommuneplanen.

For at sikre den rigtige retning for byudviklingen har administrationen i første halvdel af 2021 haft temamøder med Plan- og Udviklingsudvalget samt interessentinddragelse, hvor bl.a. alle kommunens råd har været inddraget.

Temamøderne med Plan- og Udviklingsudvalget har taget udgangspunkt i tendenser og forandringer, der udvikler kommunen om vi planlægger for dem eller ej, men hvor vi gennem planlægningen kan sikre, at udviklingen sker på den mest hensigtsmæssige måde. Emnerne der har været drøftet er:

  1. Kommunen er ved at være fuldt udbygget – få arealer til byudvikling
  2. Detailhandel og udvikling af bymidterne
  3. Befolkningsudvikling og behovet for boliger
  4. Erhvervsudvikling

Sidst opdateret: 19. oktober 2021

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver NemID)