Gå til hovedindhold

Forslag til Kommuneplan 2021

Høring til og med den 25. august 2022

Indhold

  Byrådet vedtog den 20. juni 2022 at sende forslag til Kommuneplan 2021-2033 og Miljøvurdering af Kommuneplan 2021-2033 i offentlig høring fra den 23. juni til den 25. august 2022.

  Hvad er en kommuneplan?

  Kommuneplan 2021 konkretiserer pejlemærkerne fra Planstrategi 2019 og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling i et 12-årigt perspektiv. Kommuneplanen udarbejdes på baggrund af planloven og skal vedtages af Byrådet hvert 4. år.

  En kommuneplan har ikke handlepligt, og der er nødvendigvis ikke afsat penge i budgettet til, at de ændringer man ønsker sig endnu kan lade sig gøre. Kommuneplanen sikrer blot, at udviklingsmulighederne, af den by man ønsker fremadrettet, kan lade sig gøre. En kommuneplan ser derved kun fremad og ikke tilbage.

  Formålet med at kommuneplanlægge er bl.a., at forandringerne af kommunen sker på den mest hensigtsmæssige måde. Dvs. at de rette funktioner placeres det rette sted. Kommuneplanen er derfor den plan, hvor borgere og virksomheder bl.a. kan orientere sig om, hvordan hele kommunens areal ønskes forvaltet og med hvilken hensigt. Kommuneplanen er samtidig kommunens strategiske arbejdsredskab, der koordinerer og prioriterer fremtidige aktiviteter.

  Kommuneplan 2021 er en fuld digital plan.

  Se forslaget til Kommuneplan 2021 (Digital)

  Hvad sendes i offentlig høring?

  Forslag til Greve Kommuneplan 2021-2033 og Miljøvurdering af forslag til Greve Kommuneplan 2021-2033.

  Miljøvurdering

  I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Greve Kommune gennemføre en miljøvurdering, idet det antages, at en fuld revision af en kommuneplan kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Miljøvurderingen konkluderer, at den byudvikling kommuneplanen muliggør ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

  Se Miljøvurdering af Kommuneplan 2021 (Digital)

  Høringen

  Kommuneplanforslaget og miljøvurderingen er i offentlige høring i perioden fra den 23. juni 2022 til og med den 25. august 2022.

  Hvem kan indsende høringssvar?

  Alle borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder kan indsende skriftlige høringssvar.

  Hvordan indsender man et høringssvar?

  Hvis du ønsker at komme med dit syn på, hvordan Greve Kommune skal udvikle sig, kan du sende dit høringssvar i den digitale kommuneplan ved at trykke på den grønne knap ”Din mening”. Hvis det er en indsigelse til noget i kommuneplanen, bedes du venligst skrive "indsigelse" i emnefeltet.

  Eller pr. brev til

  Greve Rådhus
  Center for Teknik og Miljø
  Rådhusholmen 10
  2670 Greve.

  Hvad sker der efter den offentlige høringsperiode?

  I forbindelse med høringen inviteres der til digitalt borgermøde den 11. august kl. 19 til 20. På borgermødet fremlægges kommuneplanens muligheder, og der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål til planen.

  Borgermøde

  I forbindelse med høringen inviteres der til digitalt borgermøde den 11. august kl. 19 til 20. På borgermødet fremlægges kommuneplanens muligheder, og der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål til planen.

  Information om hvordan du kan deltage i borgermødet vil i løbet af juli måned fremgå af under fanen ’Borgermøder’ på Greve Kommunes hjemmeside: Borgermøder og høringer | Greve Kommune

  Frem mod borgermødet er der mulighed for, at stille spørgsmål til kommuneplanen, som vil blive taget op på borgermødet eller besvaret efter. Hvis du ønsker at sende dit spørgsmål til kommuneplanen før borgermødet, kan du stille det via ’Send Digital Post’. Spørgsmål stillet før eller under borgermødet vil ikke indgå som høringssvar.

  Hvad sker der efter borgermødet?

  Efter borgermødet vil administrationen svare på samtlige spørgsmål stillet på mødet. Alle spørgsmål og svar vil blive tilgængelige på kommunens hjemmeside. Yderligere vil alle spørgsmål og svar blive vedlagt den sag, som bliver politisk behandlet ifm. den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

  Retsvirkning

  Retsvirkning
  Kommunalbestyrelsen kan efter planlovens § 12, stk. 2 og 3 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

   

  Vi håber, du har lyst til at være med til at give dit bidrag til den videre udvikling af Greve Kommune.

  Byrådet

  Sidst opdateret: 23. juni 2022

  Kontakt

  Planlægger

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver NemID)