Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 14.54 for Tværhøjgård etape 3 og Tillæg 9 til kommuneplan 2017

Høring til og med 10. februar 2022

Billede af etape 3 for byudviklingen af Tværhøjgård

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 14.54 for Tværhøjgård etape 3 og forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget byzoneareal på i alt ca.15 ha (150.000m2).
Arealet ligger mellem Skovbo Alle, Greve Centervej og Køge Bugt Motorvejen.

Baggrunden for lokalplanen

Ejer af ejendommen, ønsker at opføre et bakkelandskab/ støjvold mod motorvejen, og bagved denne at opføre etageboligbebyggelse i form af op til 164 seniorboliger, op til 65 tæt-lav boliger og længst væk fra bakkelandskabet en mindre gruppe på op til 44 nye enfamiliehuse.

Lokalplanens intension

Lokalplanens intension er, at give mulighed for opførelse af rekreativt bakkelandskab i op til 20 meter mod motorvejen, bagved denne gives der mulighed for opførelse af etageboliger med overdækkede atrium/ vinterhaver i op til 3 etager, og med en max. højde på 14.5 m.
Tæt-lav boligerne og enfamiliehusene kan opføres i op til 2 etager, med en max. højde på 8.5 m.
Mellem de forskellige boligformer udlægger lokalplanen en række grønne kiler, forbindelser og fælles friarealer.

Tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017

Med lokalplanen gives mulighed for seniorboliger i form af etageboligbyggeri i 3 etager med overdækket atrium med en højde på op til 14,5 meter. For at sikre at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen ledsages lokalplanen af kommuneplantillæg nr. 9 som udlægger et nyt rammeområde, 2B4.
Samtidig ønskes udbygningen af etape 3 fremrykket. Derfor foreslås rækkefølgen for boligudviklingen i Greve Kommune justeret således at Tværhøjgård etape 3 fremrykkes fra anden del af planperioden (2023-2029) til første del af planperioden (2017-2022).

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan nr. 14.54 og Tillæg 9 til Kommuneplan 2017 foretaget en screening af forslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for planerne. I miljørapporten beskrives hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planernes miljøpåvirkninger skal overvåges.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan nr. 14.54 og Tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017 er den 30. november 2021 godkendt af Plan- og Udviklingsudvalget til offentlig fremlæggelse.
Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 16. december 2021 til og med 10. februar 2022. 

Forslag til Lokalplan nr. 14.54 for Tværhøjgård etape 3 (Digital)

Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 (Digital)

Dine kommentarer

Hvis du har synspunkter eller høringssvar til de fremlagte planer, kan du sende dem via ”Din mening” herunder, så de er modtaget senest 10. februar 2022.

Din mening” til forslag for Lokalplan nr. 14.54 for Tværhøjgård etape 3.

Din mening” til forslag for Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017.

Eller via:

  • plan@greve.dk
  • Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Høringssvarene vil indgå i Plan-, Tryghed og Integrationsudvalgets videre behandling efter høringsfristens afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Der gælder ifølge Planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 16. december 2021, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til 16. december 2022.


Plan- og Udviklingsudvalget

Sidst opdateret: 17. januar 2022

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver NemID)