Gå til hovedindhold

Høring - Forslag til Planstrategi 2023

Offentlig høring fra den 13. september til og med den 8. november 2023.

Forsidebillede af Forslag til Planstrategi 2023 - Et godt sted hele livet

Byrådet vedtog den 4. september 2023 at sende forslag til Planstrategi 2023 i offentlig høring fra den 13. september til og med den 8. november 2023.

Planstrategi 2023 - Et godt sted hele livet

Planloven stiller krav om, at Byrådet i første halvdel af hver valgperiode skal offentliggøre en planstrategi. Strategien skal give en status på kommunens udvikling og beskrive hvilken retning, Byrådet ønsker for den fysiske udvikling af kommunen. Omfanget af den efterfølgende revision af kommuneplanen skal også beskrives.

Planstrategien bygger ovenpå kommunens allerede vedtagne vision “Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber”, kommunens relevante politikker samt kommunens Kildehandlingsplan. Med udgangspunkt i disse peger Byrådet via planstrategien på tre pejlemærker, der beskriver, hvordan Greve Kommune også i fremtiden, er et godt sted at leve. Pejlemærkerne omfatter:

  • Rig natur og vedvarende energi
  • Trygge og sammenhængende lokalområder
  • Boliger til hele livet

Pejlemærkerne er retningsgivende for den fysiske udvikling af kommunen og beskriver nogle af de muligheder, udfordringer og tendenser, som Byrådet gerne vil fremme eller løse med den fysiske planlægning. Dette omfatter bl.a. nærhed til blå og grønne områder, nærhed til servicefunktioner som f.eks. indkøb og institutioner samt ambitionen om at skabe bæredygtige bysamfund med stærke fællesskaber, tryghed og boliger til borgere i alle aldre. Desuden omfatter pejlemærkerne større udfordringer og tendenser som klimaforandringer, befolkningsudvikling og konjunkturændringer, som kommunen ikke umiddelbart kan ændre, men søge at planlægge mest hensigtsmæssigt for.

Du kan tilgå forslaget til Planstrategi 2023 på kommunens høringsportal nedenfor, hvor du også kan indgive høringssvar.

 

Forslag til Planstrategi 2023 - Et godt sted hele livet (Høringsportal)

 

Offentlig høring

Forslaget til Planstrategi 2023 er i offentlig høring i perioden fra den 13. september 2023 til og med den 8. november 2023. 

Hvem kan indsende høringssvar?

Alle borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder kan indsende skriftlige høringssvar. 

Hvordan indsender man et høringssvar?

Hvis du ønsker at komme med dit syn på, hvordan Greve Kommune overordnet skal udvikle sig, kan du sende dit høringssvar i den digitale høringsportal, hvor du også kan tilgå forslaget til Planstrategi 2023.

Du kan skrive dit høringssvar ved at trykke på den grønne knap øverst på høringsportalen, eller skrive til Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Hvad sker der efter den offentlige høringsperiode?

Efter høringen vil administrationen behandle alle indkomne høringssvar, og de vil samlet blive forelagt Byrådet i forbindelse med Byrådets endelige behandling af planstrategien. Planstrategien forventes endelig vedtaget i februar 2024.  

Vi håber, du har lyst til at være med til at give dit bidrag til den videre udvikling af Greve Kommune. 

Byrådet 

Sidst opdateret: 13. september 2023

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver MitID)