Gå til hovedindhold

Partshøring af Greve Fjernvarmes projektforslag vedrørende udbygning af fjernvarme i Greve Kommune – Fase 1, område 1-3

Partshøringen omhandler det projektforslag, som Greve Kommune har modtaget fra Greve Fjernvarme A.m.b.a., om at anlægge fjernvarme i 3 områder i Greve Kommune. Områderne ligger mellem stranden og Køge Bugt Motorvejen og dækker dele af Karlslunde, Greve og Hundige.

Projektforslaget er pr. d.d sendt til høring i 4 uger hos de berørte parter, jf. § 18 i ”Bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg”:

  •  § 18. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. Ved ændring af områdeafgrænsningen i forhold til det hidtidige plangrundlag skal de berørte forsyningsselskaber m.v. inddrages. Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende underrette andre, f.eks. virksomheder og told- og skatteforvaltningen”

Projektforslagets offentliggørelse her er til orientering til øvrig offentlighed.

Områderne er pt. udlagt til naturgasforsyning, og med projektforslaget vil Greve Fjernvarme tilbyde beboerne i de områder at vælge fjernvarme, forudsat at tilslutningen i områderne bliver tilstrækkelig høj. Godkender kommunen projektet efter endt høring og sagsbehandling, vil Greve Fjernvarme derfor indhente ejendomsejernes tilslutning senere i 2022.

Partshøringen, projektforslaget samt relevante bilag kan ses her.

Partshøring af Greve Fjernvarmes projektforslag

Projektforslag - Udbygning af fjernvarme i Greve Kommune - Fase 1- område 1-3

Bilag 1. Kort med områdeafgrænsning

Bilag 2. Kort med områdeafgrænsning og ledningstrace

Bilag 3. Samfundsøkonomiske beregninger 

Bilag 4. Samfundsøkonomiske beregninger (reference)

Bilag 5. Selskabsøkonomiske beregninger

Bilag 6. Brugerøkonomiske beregninger

Bilag 7. Beregning af minimumtilslutning

Sidst opdateret: 7. juli 2022

Kontakt

Natur og Miljø

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: Telefon lukket
Torsdag: 9-11 og 15-16
Fredag: 9-11

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 94 48

Send Digital Post (kræver NemID)