Gå til hovedindhold

Information om affald til borgere

Her kan du finde information af: bål og afbrænding af affald, kompostering og haveaffald samt skrotbiler

Smilende affaldsmedarbejder smider en affaldssæk op i skraldevogn.

Indhold

  Du må ikke afbrænde nogen former for affald i Greve Kommune. Sankt Hans bål og ”hyggebål” af rent og tørt brænde må afbrændes når øvrige regler følges.

  Du må ikke brænde affald i Greve Kommune - hverken i byen eller ude på landet. Det gælder også for alle former for haveaffald.

  Sankt Hans bål

  • Du må kun brænde tørt og ubehandlet træ
  • Du må ikke brænde: trærødder, blade, græs, plast, gummi, affaldstræ: spånplader, plastlaminatplader, malet og imprægneret træ, husholdningsaffald eller andre former for affald.
  • Brandmyndighedernes bestemmelser skal overholdes. Disse findes i: Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger.
  • Vær opmærksom på, at der kan være indført forbud mod afbrænding i tilfælde af tørke eller af andre forhold.
  • På grund af faren for rotter og af hensyn til dyre- og fuglelivet bør du vente så længe som muligt med at samle ind til bålet - tidligst 10 dage før Sankt Hans.
  • Hvis du vil brænde bål, på en ejendom, som du ikke selv ejer, skal du have ejerens tilladelse. Hvis det er kommunens grund skal du søge tilladelse hos Center for Teknik og Miljø.

  Vi anbefaler, at du komposterer dit haveaffald sammen med den grønne del af køkkenaffaldet.

  Køkkenaffald

  Du kan kompostere den grønne del af dit køkkenaffald. Det vil sige, at du kan kompostere kartoffelskræller, frugt og andet grønt, kaffegrums, æggeskaller, teposer mv. Hvis du er i tvivl om, hvad du må kompostere, kan du kontakte Greve Kommune eller KLAR Forsyning på tlf. 56 65 22 22.

  Kompostbeholder

  Du kan købe mange forskellige typer af kompostbeholdere i byggemarkeder, havecentre mv.

  For at få en god kompostering skal du:

  • Blande affaldet så meget som muligt
  • Holde komposten/affaldet fugtigt
  • Vende affaldet jævnligt, gerne en gang om måneden

  Afhentning af kompost

  På MiljøCenter Greve har du mulighed for at hente gratis kompost to gange om året. Hold øje med annoncering i Sydkysten eller på KLAR Forsynings hjemmeside.

  Alle borgere i ARGO's område er altid velkommen til at afhente gratis kompost i Kalundborg og Audebo (så længe lager haves). Det er gratis, hvis man selv læsser. Hvis traileren skal læsses med rendegraveren, koster det 50 kr.

  Haveaffald

  Du får hentet haveaffald fra almindelig vedligeholdelse af haven i perioden 1. marts til 30. november. I vintermånederne kan du aflevere haveaffald på MiljøCenter Greve.

  Haveaffald kan du aflevere i papirsække, bundter eller i grønne 240 liter beholdere. Når beholderen skal tømmes, skal du aftenen før sætte den ud til vejen, fortovet eller rabatten og vende håndtaget ud mod vejen.

  Sms- og mailservice

  KLAR Forsynings har en sms- og mailservice, som du kan tilmelde dig nedenfor. Du kan vælge at modtage en sms og/eller mail en eller flere dage, før dit affald bliver hentet.

  KLAR Forsynings sms- og mailservice for affald

  Miljøkravene til skrotning af personbiler og varevogne er blevet skærpet. Skal du af med din gamle bil, må du nu kun aflevere den til ophuggere, der er miljøcertificerede og har vist, at de kan leve op til en række miljøkrav. Du kan se en liste over de certificerede ophuggere på digitalskrotning.dk

  Skrotpræmie

  Der gives en skrotpræmie ved skrotning af biler, efter følgende regler:

  • Biler, der er afmeldt efter 30. juni 2002, kan få udbetalt en skrotpræmie på 1.750 kr.
  • For biler afmeldt i perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2002 udbetales en skrotpræmie på 1.500 kr.

  Lovgivning

  Sidst opdateret: 7. februar 2022

  Links

  Kontakt

  Natur og Miljø

  Telefontider:

  Mandag: 9-11
  Tirsdag: 9-11
  Onsdag: Telefon lukket
  Torsdag: 9-11 og 15-16
  Fredag: 9-11

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 94 48

  Send Digital Post (kræver NemID)