Gå til hovedindhold

Vilkår for udnævnelse af medlemmer til huslejenævnet

Greve Kommunalbestyrelse skal vælge 1 medlem og 1 suppleant til Huslejenævnet efter indstilling fra de større udlejerforeninger og 1 medlem og 1 suppleant efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunerne.

Medlemmer og suppleanter skal

  • have kendskab til almene boligforhold og skal opfylde betingelserne i § 109, stk. 2 og 3, i lov om leje.
  • være myndige og uberygtede.
  • må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
  • deres bo må ikke være under konkursbehandling.

Ophører nogen af de nævnte betingelser med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

Valget gælder for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Personer, der er fyldt 65 år eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket. Et medlem kan udtræde efter at være fyldt 67 år.

Opmærksomheden henledes på ligestillingslovens § 10a, stk. 1, hvorefter der skal indstilles både en mand og en kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Foreningen/boligorganisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Begrundelsen skal fremgå af indstillingerne.

Indstillinger skal være indsendt med Digital Post til Borgerservice i Greve Kommune, att.: Greve Kommunalbestyrelse senest den 6. november 2017.

Link til Digital Post findes nedenfor.

Sidst opdateret: 23. maj 2023

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Borgerservice

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)