Gå til hovedindhold

Ny lov om autorisation på el, VVS- og kloakinstallationsområdet

Den nye lov om autorisation af virksomheder på el-, VVS- og kloakinstallationsområdet trådte i kraft den 2. juni 2014. Loven finder anvendelse på forhold, der finder sted efter denne dato.

Det fremgik tidligere af § 23, stk. 2, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, at kommunen i forbindelse med behandling af byggesager i henhold til byggelovgivningen skulle påse, at arbejder med vand- og afløbsinstallationer var udført af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder. Loven er nu ændret.

Det betyder, at der ikke længere er pligt for kommunerne til at kontrollere, at installationsarbejder ved vand og afløb er udført af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder, når det gælder godkendelse af tilbygninger eller nye huse.

Når en bygningsejer således får udført vand- eller afløbsarbejder, skal kommunen ikke kontrollere, at det er en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed, der har udført arbejdet. Bygningsejeren er selv ansvarlig for, at det er en virksomhed med den krævede autorisation eller godkendelse, der udfører arbejdet.

Såfremt arbejdet ikke udføres i henhold til gældende regler, herunder reglerne i bygningsreglementets kap. 8 om installationer, vil det medføre, at bygningen, hvori arbejdet er blevet udført, ikke er lovlig. Det er bygningsejerens ansvar, at bygningen er lovlig, jf. byggelovens § 17, stk. 1.

Det betyder, at ved alle kloak- og VVS-arbejder, der er udført eller som færdigmeldes efter den 2. juni 2014, er det reglerne i den nye lov, der er gældende. Det vil sige, at kommunen ikke har pligt til at kontrollere, at installationsarbejder ved vand og afløb er udført af autoriserede eller godkendte virksomheder.

Ved opførelse af bebyggelse omfattet af bygningsreglementets kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2 skal de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet ikke påses i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

  • Når et byggeri, der er omfattet af bygningsreglementets kap. 1.3.1 eller kap. 1.3.2, er færdigt, skal der ske færdigmelding til kommunen. Dette fremgår af bygningsreglementets kap. 1.8, stk. 1. Der er ikke krav om, hvilken dokumentation der skal indsendes til kommunen, hverken indholdsmæssige krav eller krav til udformningen af dokumentationen. Det er ansøgerens ansvar, at der indsendes den korrekte dokumentation for de tekniske forhold.
  • Ved opførelse af byggeri omfattet af bygningsreglementets kap. 1.3.3, skal kommunen påse alle de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

 

Sidst opdateret: 20. oktober 2021

Dokumenter

Kontakt

Husk at udskifte denne kontakt

Navnevej 12, 1212 Navneby

Telefon: 12 12 12 12

Send Digital Post (kræver NemID)