Gå til hovedindhold

Solcelle- og solfangeranlæg

Her finder du information om, hvad du skal være opmærksom på ved opsætning af solceller.

Opsætning af solceller på taget af et enfamiliehus kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse, men bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 og bestemmelser i lokalplaner og byplanvedtægter skal overholdes. Hvis der er tale om erhvervsbyggeri eller anlæg på terræn, skal der ansøges om byggetilladelse.

Du kan nederst på siden finde en solcelleguide samt en tjekliste der viser, om dit byggearbejde kræver en tilladelse fra kommunen, inden du opsætter dit solcelleanlæg.

Lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration

Hvis der er en lokalplan, partiel byplanvedtægt eller deklaration for dit område, skal bestemmelserne i disse overholdes. I mange af kommunens lokalplaner og byplanvedtægter indgår der typisk bestemmelser om, at der ikke må opsættes blanke eller reflekterende tagmaterialer. Er dette tilfældet skal kommunen kontaktes inden du opsætter dit solcelleanlæg.

Du kan fremsøge gældende lokalplaner og byplanvedtægter her. 

Solceller i Lokalplan nr. 12.50 (strandvejsområdet)

Greve Kommune har som et led i at fremme den grønne omstilling, ændret praksis i forbindelse med administreringen af bestemmelserne i Lokalplan nr. 12.50, der vedrører solceller. Hidtil vurderede kommunen, at lokalplanen udelukkende gav mulighed for opførelse af integrerede solceller. Kommunen har efterfølgende vurderet, at der er mulighed for at ændre fortolkningen af bestemmelserne der vedrører solceller, så der gives større mulighed for opsætning solceller inden for lokalplanens område. Du kan læse nærmere om den ændrede praksis her. 

Bygningsreglement 2018

Inden man går i gang med at installere et solcelle- eller solfangeranlæg, skal man undersøge bestemmelser i gældende bygningsreglement i forhold til bygningers højde og det skrå højdegrænseplan mod nabo- og vejskel. Hvis bygningsreglementets afstands- og højdekrav ikke er overholdt, skal der søges om byggetilladelse i kommunen.

Du skal endvidere være opmærksom på, at solcellerne ikke må give anledning til generende reflekser for dine naboer, mv.

I Bygningsreglement 2018 § 177, er angivet maksimal højde og afstand i forhold til nabo- og vejskel. De tekniske bestemmelser kan du finde i § 325. 

Hvis du ikke opsætter anlægget på taget af din bolig, men fx. på en carport der er placeret i skel, må bygningens samlede højde inkl. anlægget ikke overstige 2,5 m inden for en afstand af 2,5 m fra naboskel jf. Bygningsreglement 2018 § 181, stk. 1, nr. 1. Du kan finde Bygningsreglement 2018 på www.bygningsreglement.dk.

Solcelle- og solfangeranlæg skal fremgå af BBR

Hvis dit anlæg kan opsættes uden en forudgående tilladelse fra kommunen, er du selv ansvarlig for at anlægget bliver registreret på din BBR-meddelelse. Når du har opsat anlægget bedes du sende en mail til kommunens BBR-ansvarlige på bbrteam@greve.dk og oplyse følgende:

  • anlæggets størrelse (m²)
  • antal paneler
  • ydelse (kW) 

Solcelleguide

Sidst opdateret: 3. oktober 2022

Links

Kontakt

Byggesagsbehandling

Mandag - tirsdag: 9.00 - 11.00

Onsdag: lukket for telefonkontakt

Torsdag: 9.00 - 11.00 og 15.00 - 16.00

Fredag: 9.00 - 11.00

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 91 96

Send Digital Post (kræver NemID)