Gå til hovedindhold

Byggearbejder, der kan opføres uden byggetilladelse

Læs her, hvilke byggearbejder der ikke kræver byggetilladelse.

Indhold

  Det fremgår af Bygningsreglement 2018 § 7, at et byggearbejde ikke må påbegyndes uden en byggetilladelse fra kommunen medmindre byggearbejdet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i §§ 4 og 5.

  Følgende byggearbejder er undtaget fra kravet om byggetilladelse jf. Bygningsreglement 2018 § 5:

  • Opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m² og placeres på terræn.
  • Ombygninger af garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende.
  • Ombygninger og forandringer af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse når ombygningen ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller udvider etagearealet. En udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet.
  • Øvrige ombygninger og andre forandringer i eksisterende byggeri, som ikke er omfattet af nr. 2 og 3, og som ikke ændrer de bærende konstruktioners virkemåde eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet.
  • Udendørs svømmebassiner og havepejse i tilknytning til enfamiliehuse, tofamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse.
  • Opførelse af og om- og tilbygninger til campinghytter, mobilehomes og lignende, der er omfattet af campingreglementet.
  • Opførelse af og om- og tilbygninger til kolonihavehuse, der er tilladt, og hvis størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration godkendt af en offentlig myndighed.
  • Opførelse af og om- og tilbygninger til teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et areal på højst 50 m².
  • De præcise bestemmelser fremgår af Bygningsreglement 2018 § 5.

  Selvom et byggearbejde kan udføres uden en forudgående byggetilladelse, skal arbejdet overholde bestemmelserne i bygningsreglementet, eventuel lokalplan eller byplanvedtægt samt eventuelle tinglyste deklarationer. Det er altid ejerens ansvar, at arbejdet udføres i overensstemmelse med disse og anden gældende lovgivning, ligesom det ligeledes er ejerens ansvar, at byggearbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt.

  Bygninger, der kan opføres uden en forudgående byggetilladelse, skal registreres på din BBR-meddelelse. Du kan via Ret BBR, selv registrere bygninger på din BBR. Du tilgår Ret BBR her.

  Sidst opdateret: 6. februar 2023