Gå til hovedindhold

Byggeskadeforsikring

En professionel bygherre, der opfører ny privat helårsbeboelse, skal tegne en byggeskadeforsikring.

Indhold

  Der skal foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til ny bebyggelse, som hovedsageligt skal anvendes til beboelse, eller ved ombygning, renovering eller tilbygning af eksisterende bebyggelse, der ikke hidtil har været anvendt til beboelse.

  Hvorfor skal der tegnes en obligatorisk byggeskadeforsikring på din bolig?

  Hvis der opstår en væsentlig byggeskade i det nye byggeri, medvirker en byggeskadeforsikring til, at den, der bor i boligen, kan få taget hånd om byggeskaden, uden at det vil få væsentlige økonomiske konsekvenser for den pågældende. Du er derfor meget bedre stillet, hvis der opstår væsentlige byggeskader på din bolig.

  Undtagelse fra forsikringspligten

  I særlige tilfælde kan byggeriet være undtaget fra forsikringspligten, jf. byggelovens 25A, stk. 2

  Eksempelvis vil et enfamiliehus, der opføres af ejer selv, være undtaget fra forsikringspligten. Dette gælder også, hvis ejer indgår aftale med hver enkelte fagentreprenør, og ejer selv er ansvarlig for at styre opførelsen af byggeriet herunder koordinering af de enkelte håndværkere. I tilfælde hvor du undtaget fra forsikringspligten skal du udfylde en erklæring om fravalg af byggeskadeforsikring som du finder her.

  Udlejningsejendomme

  I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en ejendom, som skal anvendes til udlejning, skal bygherren over for kommunen på tro- og love erklære, at ejendommen skal anvendes til udlejning. Bygherren skal umiddelbart inden byggeriet færdigmeldes få tinglyst servitut på udlejningsejendommen der oplyser at den pågældende ejendom er opført med henblik på udlejning og derfor er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring. Dokumentation for at servitutten er tinglyst, skal fremsendes til kommunen sammen med færdigmeldingen. Er der flere boligenheder i ejendommen, skal servitutten tinglyses på samtlige enheder.

  Sidst opdateret: 28. november 2022

  Kontakt

  Byggesagsbehandling

  Mandag - tirsdag: 9.00 - 11.00

  Onsdag: lukket for telefonkontakt

  Torsdag: 9.00 - 11.00 og 15.00 - 16.00

  Fredag: 9.00 - 11.00

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 91 96

  Send Digital Post (kræver NemID)