Gå til hovedindhold

Udstykning

Ønsker du at udstykke eller tilkøbe jord, er der flere forhold du skal være opmærksom på.

Indhold

  Enhver udstykning kræver, ifølge Udstykningsloven, tilladelse fra kommunen.

  En ansøgning om udstykning eller arealoverførelse skal udarbejdes af en beskikket landinspektør. Hvis du vil udstykke din ejendom eller lægge den sammen med et tilstødende grundareal, skal du derfor kontakte en landinspektør.

  Er der mulighed for at udstykke min ejendom?

  Der er forskellige forhold, der har indflydelse på, om og hvordan der kan udstykkes. F.eks. kan en lokalplan eller byplanvedtægt fastlægge en bestemt udstykningsplan. Der kan også være tinglyst en deklaration på din ejendom der fastsætter bestemmelser der vedrører udstykning.

  Såfremt din ejendom ikke er pålagt særlige bestemmelser om udstykning, gælder byggelovens bestemmelser. I henhold til Bygningsreglement 2018 § 173 kan kommunen ikke nægte udstykning af en ejendom med et areal på mindst 700 m² ved fritliggende enfamiliehuse.

  Udstykning i landzone

  Hvis grunden er beliggende i landzone, kræves endvidere en landzonetilladelse, jævnfør Planlovens § 35.

  Sidst opdateret: 28. november 2022

  Kontakt

  Byggesagsbehandling

  Mandag - tirsdag: 9.00 - 11.00

  Onsdag: lukket for telefonkontakt

  Torsdag: 9.00 - 11.00 og 15.00 - 16.00

  Fredag: 9.00 - 11.00

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 91 96

  Send Digital Post (kræver NemID)