Gå til hovedindhold

Hvordan kan du være med?

Klimaplanens mål kan kun nås, hvis borgere, foreninger, virksomheder og uddannelser er med. Læs mere om, hvordan du kan være med her.

Klimaforandringerne er overvældende og kan virke handlingslammende. De kræver handling af staten og kommunen, men høj grad også af alt fra skoler og foreninger til borgere og virksomheder. Heldigvis kender vi alle løsningerne, og de fleste kan vi gå i gang med at indføre med det samme.

På denne samler vi en oversigt med henvisninger til alle de handlinger du kan gå i gang med for at reducere dine udledninger og tilpasse dig de nye vejrfænomener.

Det er hensigten at oversigten skal være ordnet efter handlinger du kan foretage dig som borger, medlem af en forening eller som underviser. Oversigten samler op på arbejdet med kommunens klimahandlingsplan og vil løbende blive opdateret i takt med dens udførelse.

Borger

Tips til at spare på energien skifter med årstiderne. Vi har samlet de vigtigste sparetips til at reducere dine udgifter og dit klimaaftryk om efteråret. Du kan se dem her.

Mange energiforsyningsselskaber vil gerne ”købe” din energibesparelse, dvs. at hvis du inden, du går i gang med selve energirenoveringen indgår en aftale med dem, får du mellem 10 og 42 øre pr. kWh, som du fremover sparer.

Alle huse der sælges skal have et energimærke, der er højst 5 år gammelt. Energimærket viser hvordan du kan forbedre energiforbruget i din bolig. Du kan se dit hus’ energimærke hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som du kommer hen på ved at klikke her www.ois.dk.

Et klimatjek er en gennemgang af din families konkrete energiforbrug. Det kan være et godt supplement til energimærket, og hjælpe dig videre i processen med energirenovering. Et klimatjek foretages af en energivejleder. Find din lokale energivejleder hos Teknologisk institut ved at klikke ind på www.energivejlederen.dk

Energirenoveringer kan beskytte dig mod udsving i energipriserne, som dem vi
så under energikrisen. Derudover er de et centralt element i at nå kommunens klimamål, da de markant kan reducere mængden af energi, som varmesystemet behøver. Vi har samlet den vigtigste information om energirenoveringer her.

Hårde hvidevarer mærkes efter hvor lidt energi, de bruger, og der er mange penge at spare f.eks. at købe et A++ mærket køleskab. Energistyrelsen har samlet mange råd, som du kommer hen på ved at klikke her www.sparenergi.dk.

Spørg din byggesagsbehandler ved ansøgning om byggetilladelse. Energirenovering af f.eks. klimaskærmen kan også forbedre indeklimaet og komforten.

Solceller er konkret måde du kan bidrage til at gøre elnettet grønnere og skabe din egen energikilde. På byggeafdelingens side om særlige forhold ved byggeri kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på ved opsætning af solceller. Du finder sider her

Et solfangeranlæg på 1-1,5 meter kan dække 60-65 % af din husstands årlige varmtvandsbehov, og ofte hele behovet om sommeren.

Herved sparer du helt automatisk mange penge og meget CO2, uden at det kræver en investering.

Vi ser allerede en stigning i mængden af nedbør og antallet af skybrud. Klimatilpasningen af Greve Kommune til denne udvikling varetages særligt af kommunen og KLAR Forsyning, men faktisk er de vandmængderne så store, at det i stigende grad bliver nødvendigt at håndtere dem på land i stedet for i kloakken. Og her kan alle haver gøre en forskel. Med LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) kan du, alt efter hvor du bor, blive i stand til at afkoble dit tag og andre overflader fra kloakken og fx lave regnbede og regnvandsopsamling, så du kan vande i tørre perioder. Du finder kommunens side om LAR-løsninger her.

Gode råd er:

  • Tjek op på og overhold det antal m2, som du må befæste din grund - det har betydning for hvor meget vand kloakkerne er lavet til.
  • Vælg grøn bevoksning frem for fliser, asfaltbelægning mv. Den funktion du ønskede ved fliser kan ofte opnås med anden belægning, hvor regnvandet kan trænge igennem eller komme til gavn for naturen.
  • Lav lokal afledning af regnvand på en måde, det kommer dyr og planter til gavn, fx i form af regnvandsbede
  • Plant levende skygge. Store træer holder for eksempel på vandet til andre vækster i tørre perioder og sænker temperaturen i din have og dit hus. Du kan også afskærme med tagudhæng med planter på.

Du kan læse mere om Greve Kommunes klimatilpasning, og du kan også få inspiration til, hvordan du kan klimatilpasse din bolig ved at læse videre på siden om hede, tørke, nedbør, stormflod mm.

  • Tag toget eller bussen frem for at tage bilen til og fra arbejde eller til fritidsaktiviteter.
  • Kør på cykel, el-løbehjul eller gå til arbejde og fritidsaktivitet. 
  • Kør sammen med en kollega til arbejde 

Udfasningen af gas og olie til fordel for fjernvarme og andre elektrificerede varmekilder er en vigtig del af Greve Kommunes grønne omstilling. Du kan læse mere om udbygningen af fjernvarmenettet og andre grønne opvarmningskilder her.

Klimakrisen er tæt forbundet med biodiversitetskrisen - og det samme er løsningerne. Et godt sted at starte er i ens egen baghave eller fællesområde, hvor man kan gøre rigtig meget med rigtig lidt. Du kan læse mere om, hvad kommunen gør for naturen, og finde inspiration og vejledning til, hvad du selv kan gøre, her

Skoler

Alle folkeskoler i Greve Kommune deltager d. 25. april 2024 i den nationale klimahandledag. På klimaplanens hjemmeside samler vi al den information undervisere og ledere skal bruge for at deltage i dagen. Besøg siden her.

Folkeskolerne i Greve Kommune har rig mulighed for med egne øjne at se alt fra, hvor strøm og vand kommer fra, til hvor regnvand og affald ender. På klimaplanens hjemmeside finder du forskellige forsyningsselskaber i kommunen og links til, hvordan man booker et besøg. Besøg siden her.

Der er mange muligheder for at berige undervisningen i klima og bæredygtighed. Denne side samler en oversigt over forskellige tilbud, du kan bruge i din undervisning. Besøg siden her.

Foreninger

Greve Kommune uddeler som en del af klimaplanen en pris på 5.000 kr. til en forening eller fællesskab, som har eller vil have et særligt fokus på klima. Prisen bliver uddelt til Frivillig fredag d. 29/9 2023. Læs mere her.

Foreninger har et klimaftryk fra mad, transport, energi og ting, men de er også normskabende for hvordan "man" gør. Foreningernes paraplyorganisationer arbejder med at gøre det let at være en klimavenlig. Vi har samlet en oversigt over deres materialer her

Grønne naboskaber

Vidste du...

At der over hele landet er opstået små nabogrupper af borgere, der alle ønsker at mødes og udveksle ideer og hjælpe hinanden med klimahandling?

De hedder "Grønne Naboskaber", og der er også opretter Greves Grønne Naboskab, som du kan deltage i. Du kan læse mere om det her.

Grønne Nabofællesskaber

Hvad består udledningen af?

CO2-udledningen fra borgere og virksomheder inden for kommunens grænser stammer hovedsageligt fra tranport og energiforbruget i bygningerne. Derfor er der her samlet links og gode råd til de to elementer. 

Udledningen fra borgere og virksomheder i Greve Kommune sker dog også uden for kommunens grænser, og her spiller fødevarer, drikkevarer, flyrejser, tøj, ting og sager en meget stor rolle. Faktisk fylder det mere end tre gange så meget som udledningen fra transporten og energiforbruget. Med Klimahandlingsplan 2050: Roadmap 2023-2026 tages der fat om det fulde klimaaftryk. Derfor vil de gode råd blive udbygget i den kommende tid. Du kan læse mere om klimahandlingsplanen her.

Sidst opdateret: 15. september 2023