Gå til hovedindhold

Klima i dannelse og uddannelse

Savner du som lærer den nemme adgang til klimarelaterede undervisningstilbud? Vil du fx gerne have besøg på din skole af unge mennesker, som er glade for at dele deres viden om klima og energi? Siden her samler forskellige tilbud og udbygges i den kommende tid.

Indhold

  Med Klimahandlingsplan 2050: Roadmap 2023-2026 vil kommunen understøtte klima i dannelsen og uddannelsen af kommunens børn og unge. Det kan eksempelvis ske med nemmere adgang til relevante, lokale besøg og guidede ture med fokus på klima mv. Inden sommeren er slut vil denne side derfor blive udbygget, så den er brugbar i tide til næste års planlægning af undervisning. 

  Tilbud

  Med projekt Bæredygtig Ung får I på jeres skole­ mulighed for at sætte fokus på miljø, forbrug og bæredygtighed på en måde der tager udgangs­punkt i elevernes eget liv og inddrager eleverne aktivt.

  Målet er ikke blot at de unge får større viden om emnet - men i lige så høj grad at de oplever at de selv kan bidrage til en bæredygtig udvikling af vores samfund.

  Bæredygtig Ung er baseret på frivillige ”forandringsagenter”, unge mlm. 15-35 år, der bliver uddannet til at give jeres elever ny viden, konkrete redskaber til en CO2 fornuftig adfærd og introduktion til koordinering af projekter. 

  Læs mere om bæredygtig ung her

  Klimaambassadens ca. 100 formidlere, en gruppe studerende med forskellig faglig baggrund og med stor viden om klima og bæredygtighed, vil arbejde med din klasse med en ung – ung tilgang.

  Du kan booke oplæg om bæredygtigt forbrug, bæredygtig energi, ressourcer og ressourceeffektivitet, klima og det globale syd, fremtidens transport og bæredygtigt byggeri. Oplæg og workshops er krydret med film, aktuelle dilemmaer, sjove forsøg og engagerende elevaktiviteter .

  Læs mere om klimaambassaden her

   

  Fødevarestyrelsen, Madkulturen og Naturfagskonsulenten har udviklet et åbent og gratis undervisningsforløb til 7.-10. klasse. Du kan plukke derfra eller bruge hele forløbet. Hvis eleverne logger ind med deres Unilogin, kan de skrive i de digitale opgaver, der automatisk gemmes, og det er kun dig som lærer der har adgang til facit og vejledninger.   

  Forløbet indeholder 18 lektioner og det er oplagt at tænke ind som tværfagligt forløb.

  Lidt om forløbet:

  "Produktionen og forbruget af fødevarer er to forhold, der har afgørende betydning for vores sundhed og klimaet. Det er samtidigt et komplekst område, der berører mange forskellige naturfaglige tematikker.

  Med de seneste officielle kostråd, der blev lanceret i 2021, har man i anbefalingerne forsøgt også at tage højde for den klimapåvirkning, der er forbundet med den måde, vi spiser på.

  I dette fællesfaglige forløb tager vi afsæt i kostrådene men ønsker samtidig at sætte dem ind i en større kontekst, hvor vi også ser på vores fødevareproduktion og madkultur – nu og i fremtiden.

  Eleverne får i forløbet viden om kost, sundhed og klima. De arbejder kompetencebaseret med naturfaglige undersøgelser og modeller, og gennem forløbet får de indsigt i mange perspektiver på sundhed, klima og fødevareproduktion.

  Der er indlagt en progression i undervisningsforløbet, hvor der i starten tages afsæt i elevernes forhåndsviden inden for madkultur og sundhed og bygges videre herfra i form af fagtekster, animationsfilm og øvrige modeller. Der åbnes gradvist op, så arbejdet senere i forløbet bliver mere problemorienteret og perspektiverende.

  Gennem undervisningsforløbet bruger eleverne den indsigt, de har fået om kost, sundhed og klima til at fordybe sig i fremtidens fødevareproduktion og til afslutningsvist at præsentere deres bud på fremtidens fødevarer og kostråd."

  Du kan læse mere om det hos Gyldendal, her.

  Sidst opdateret: 25. maj 2023

  Kontakt

  Natur og Miljø

  Telefontider:

  Mandag: 9-11
  Tirsdag: 9-11
  Onsdag: Telefon lukket
  Torsdag: 9-11 og 15-16
  Fredag: 9-11

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 94 48

  Send Digital Post (kræver MitID)