Gå til hovedindhold

Klimaindsatsen i Greve Kommune

Her kan du læse om Greve Kommunes klimaindsats, både hvad angår påvirkningen af klimaet og tilpasning til klimaforandringerne.

De bærende værdier bag klimaindsatsen er et fælles ansvar mellem kommune, erhverv og borgere. Greve Kommune ønsker at påtage sig sin del af ansvaret, gå foran og vise et godt eksempel.

Derfor vil Greve Kommune deltage i det tværkommunale samarbejde, kaldet DK2020, om klimahandlingsplaner, der bakker op om den nationale 70%-målsætning.

Klima

Aftaler og målsætninger

Greve Kommune har siden 2009 opstillet målsætninger for klima- og energiområdet og indgået forpligtende aftaler og samarbejder. I perioden 2014-2021 har fokus dog været på den ene, klimakommune.

Læs mere om klimaaftalerne

Byrådet besluttede sidste år 14. december, at Greve Kommune skulle have en ambitiøs, grøn strategi, der udspringer fra en klimahandlingsplan lavet i et tværkommunalt samarbejde, kaldet DK2020. Næste optagelse i det nationale DK2020-partnerskab er dette efterår med formel opstart i uge 40.

Efter planen skal Greve Kommune derpå arbejde med at udarbejde en DK2020-klimahandlingsplan med inddragelse af borgere, virksomheder og civilsamfund til politisk godkendelse inden maj 2023. Du vil kunne følge arbejdet på hjemmesiden. 

Læs mere om konkrete tiltag, du allerede kan gøre nu på: Klima - reduktion af klimaforandringer

Klimaplan 2010-2020

Klimaplanen opstillede en målsætning om, at Greve Kommune skal reducere CO2-udslippet med mere end 20% inden udgangen af 2020. Klimaplanens målsætninger og tiltag lå i forlængelse af og var afstemt med målsætninger og tiltag i kommunens andre planer. Gennemførelse af klimaplanens tiltag skulle derfor samtidig sikre gennemførelse af tiltag i politikker og planer som klima- og energipolitikken, trafikhandlingsplanen og klimatilpasningsstrategien.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye klimaplan, kaldet DK2020-klimahandlingsplanen, vil der blive udarbejdet et CO2-regnskab med tilbageskrivning til 1990.

Greve Kommune har i mange år arbejdet med tilpasning til vildt og voldsommere vejr. Klimatilpasnings målsætninger og tiltag ligger i forlængelse af og er afstemt med målsætninger og tiltag i kommunens andre planer om risikostyring af havvandsstigning/stormflod i Køge Bugt, tilpasning i spildevandshåndteringen med fx regnvandsforsinkende bassiner der også opfylder rekreative formål mm.

I DK2020-klimahandlingsplanen skal der også gøres status og vurderes potentielle nye tiltag mm. ift. Greve Kommunes indsats med at tilpasse til klimaforandringerne.

Læs mere på: Klima - tilpasning til klimaforandringerne

Vidste du at..

Danskernes CO2-udledning i udlandet er ligeså højt, som det vi udleder i Danmark? Det skyldes produktion i udlandet til import i Danmark af fødevarer til mennesker og foder til dyr, energiforbrug fra servere og produktion af andre varer.

&

Allerede tilbage i 2011 indgik Greve Kommune en EPC aftale med Siemens, som skal være med til at reducere energi- og vandforbrug for skolerne.

I 2012 blev der indgået endnu en EPC aftale med Siemens, denne gang var det daginstitutionerne, idrætsanlæg og kulturhuset Portalen, som skulle opnå besparelser på energi og vand.

I 2020 har vi opnået 20 % reduktion af CO2-udledningen fra kommunens egne bygninger.

Sidst opdateret: 20. oktober 2021

Kontakt

Natur og Miljø

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: Telefon lukket
Torsdag: 9-11 og 15-16
Fredag: 9-11

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 94 48

Send Digital Post (kræver NemID)