Gå til hovedindhold

Klimaindsatsen i Greve Kommune

Her kan du læse om Greve Kommunes klimaindsats, både hvad angår påvirkningen af klimaet og tilpasning til klimaforandringerne.

Det bærende princip bag klimaindsatsen er et fælles ansvar mellem kommune, erhverv og borgere. Greve Kommune ønsker at påtage sig sin del af ansvaret, gå foran og vise et godt eksempel.

Derfor indgår Greve Kommune i det tværkommunale samarbejde, kaldet DK2020, om klimahandlingsplaner, der bakker op om den nationale 70%-målsætning og Parisaftalens mål om klimaneutralitet inden 2050.

Nyhedsbrev: "Klima i Greve Kommune"

Håbet er lysegrønt, og det gælder også det spirende arbejde med klimaindsatsen i Greve Kommune. Hvis du som borger eller interessent i Greve kommune har lyst til at følge med i hvad der sker, så kan du her tilmelde dig et nyhedsbrev som vil udkomme fra tid til anden, 2-4 gange om året, når der er nyt at berette eller noget at gøre opmærksom på.

Her skal du klikke for at tilmelde eller afmelde dig nyhedsbrevet.

Klima - her kan du læse om forskellige dele af klimaindsatsen

Internationale, nationale og regionale rammer

Dem er der mange af, og de opdateres hele tiden. Her kan du læse en gennemgang fra efterår 2022: Internationale, nationale og regionale rammer for Greve Kommunes klimaarbejde.

Kommunale aftaler og målsætninger

Byrådet besluttede sidste år 14. december, at Greve Kommune skulle have en ambitiøs, grøn strategi, der udspringer fra en klimahandlingsplan lavet i et tværkommunalt samarbejde, kaldet DK2020. Borgmesteren underskrev "den politiske tilslutning" i slutningen af august, og startskuddet gik i uge 40.

Greve Kommune er nu i gang med arbejde med at udarbejde en DK2020-klimahandlingsplan med inddragelse af borgere, virksomheder og civilsamfund til politisk godkendelse inden maj 2023. Du vil kunne følge arbejdet på hjemmesiden. 

Læs mere om konkrete tiltag, du allerede kan gøre nu på: Klima - reduktion af klimaforandringer

 

Kommunen var i mange år en del af Danmarks Naturfredningsforenings "Klimakommune". 

Derfor er der fast blevet udarbejdet grønt regnskab hvert efterår, dem finder man på de politiske dagsordner, men måske vi en dag, kan få lagt det seneste ind her :-) 

 

Greve Kommune har i mange år arbejdet med tilpasning til vildt og voldsommere vejr. Klimatilpasnings målsætninger og tiltag ligger i forlængelse af og er afstemt med målsætninger og tiltag i kommunens andre planer om risikostyring af havvandsstigning/stormflod i Køge Bugt, tilpasning i spildevandshåndteringen med fx regnvandsforsinkende bassiner der også opfylder rekreative formål mm.

I DK2020-klimahandlingsplanen skal der også gøres status og vurderes potentielle nye tiltag mm. ift. Greve Kommunes indsats med at tilpasse til klimaforandringerne.

Læs mere på: Klima - tilpasning til klimaforandringerne

Klimaplan 2010-2020

Klimaplanen opstillede en målsætning om, at Greve Kommune skal reducere CO2-udslippet med mere end 20% inden udgangen af 2020. Klimaplanens målsætninger og tiltag lå i forlængelse af og var afstemt med målsætninger og tiltag i kommunens andre planer. Gennemførelse af klimaplanens tiltag skulle derfor samtidig sikre gennemførelse af tiltag i politikker og planer som klima- og energipolitikken, trafikhandlingsplanen og klimatilpasningsstrategien.

Vidste du at

Vidste du at..

Danskernes CO2-udledning i udlandet er ligeså højt, som det vi udleder i Danmark? Det skyldes produktion i udlandet til import i Danmark af fødevarer til mennesker og foder til dyr, energiforbrug fra servere og produktion af andre varer.

&

Allerede tilbage i 2011 indgik Greve Kommune en EPC aftale med Siemens, som skal være med til at reducere energi- og vandforbrug for skolerne.

I 2012 blev der indgået endnu en EPC aftale med Siemens, denne gang var det daginstitutionerne, idrætsanlæg og kulturhuset Portalen, som skulle opnå besparelser på energi og vand.

I 2020 har vi opnået 20 % reduktion af CO2-udledningen fra kommunens egne bygninger.

Sidst opdateret: 5. december 2022

Kontakt

Natur og Miljø

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: Telefon lukket
Torsdag: 9-11 og 15-16
Fredag: 9-11

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 94 48

Send Digital Post (kræver NemID)