Gå til hovedindhold

Greve Main 39: Tre attraktive erhvervsgrunde til salg

Genudbud: Greve Kommune udbyder tre attraktive erhvervsgrunde, beliggende på Greve Main 39, til salg.

Her er de tre grunde tegnet ind på et oversigtskort.

Greve Kommune udbyder i henhold til BEK 396 03/03/2021 (Udbudsbekendtgørelsen) følgende ejendomme til salg:

  1. Matr.nr. 20z Greve By, Greve, beliggende Korskildelund 3, 2670 Greve.
  2. Matr.nr. 20cc Greve By, Greve, beliggende Greve Main 39B, 2670 Greve.
  3. Matr.nr. 20cd Greve By, Greve, beliggende Greve Main 39A, 2670 Greve.

Ejendommene sælges til markedspris. For at sikre at ejendommene sælges til markedspris har Greve Kommune indhentet en markedsvurdering af ejendommene fra to uafhængige ejendomsmæglere. Der kan ikke bydes med forbehold.

Størrelse på grunde

  • Matr.nr. 20z Greve By, Greve med tinglyst grundareal på 10.377 m2, heraf 0 m2 vej
  • Matr.nr. 20cc Greve By, Greve med tinglyst grundareal på 13.337 m2, heraf 0 m2 vej
  • Matr.nr. 20cd Greve By, Greve med tinglyst grundareal på 16.286 m2, heraf 0 m2 vej

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan 14.19. Grundene ligger i delområde A, som tillader etablering af erhverv.

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål vedrørende udbuddet og ejendommene kan fremsendes til juristfastejendom@greve.dk. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt og efterfølgende offentliggjort i spørgsmål/svar på kommunens hjemmeside, således at alle tilbudsgivere har samme informationer til rådighed. Frist for fremsendelse af spørgsmål til udbuddet og ejendommene er onsdag den 29. juni 2022 kl. 12.00.

Frister

Frist for afgivelse af tilbud er 30. september 2022 klokken 12.00. Valg af tilbudsgiver sker efter fristens udløb. Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Købstilbud

Købstilbud skal være skriftlige og skal angive et fast beløb.

Såfremt der bydes på flere ejendomme, skal dette ske på særskilte tilbudsblanketter, idet der ikke må bydes med forbehold.

Udbudsmateriale

Sidst opdateret: 20. september 2022

Kontakt

Ved spørgsmål kan der skrives til:

Email: juristfastejendom@greve.dk