Gå til hovedindhold

Greve Main 39: Tre attraktive erhvervsgrunde til salg

Greve Kommune udbyder tre attraktive erhvervsgrunde, beliggende Greve Main 39, til salg.

Her er de tre grunde tegnet ind på et kort fra Google Maps.

Greve Kommune udbyder i henhold til BEK 396 03/03/2021 (Udbudsbekendtgørelsen), matrikel 20z, beliggende Greve Main 39, 2690 Greve By, Greve, til salg.

Grundene sælges enkeltvis og til markedspris, til højeste pris. Greve Kommune har indhentet to vejledende markedsvurderinger, hvoraf gennemsnitsprisen bliver lagt til grund.

Der er tale om tre attraktive erhvervsgrunde, der er under udstykning, se Greve Kommunes udstykningsforslag, vedlagt udbudsmaterialet.

Størrelse på grunde

  • Del 1 (ca. 10.377 m2)
  • Del 2 (ca. 13.337 m2)
  • Del 3 (ca. 16.286 m2)

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan 14.19. Grundene ligger i delområde A, som tillader etablering af erhverv.

Frister

Frist for afgivelse af tilbud er 24. januar 2022. Valg af tilbudsgiver sker efter fristens udløb. Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Frist for at indsende spørgsmål er fastsat til den 10. januar 2022.

Kontaktinformation

Ved spørgsmål, kontaktes juristfastejendom@greve.dk

Købstilbud

Købstilbud skal være skriftlige og skal angive et fast beløb.

Såfremt der bydes på flere ejendomme, skal dette ske på særskilte tilbudsblanketter, idet der ikke må bydes med forbehold.

Hent bilag som zip-filer

Sidst opdateret: 7. december 2021

Kontakt

Ved spørgsmål kan der skrives til:

Email: juristfastejendom@greve.dk