Gå til hovedindhold

I Greve Kommune tænker vi på effekt for borgerne

I Greve Kommune lægger vi vægt på, at alt hvad vi gør, skal have en effekt for borgerne.

Hånd med kompas. I baggrunden ses en skov.

Som ansat i Greve Kommune arbejder vi med at skabe effekt for borgerne, uanset om vi har direkte borgerkontakt, eller arbejder mere administrativt.

Den tankegang er med i kommunens prioritering og planlægning, og den er også en vigtig del af vores samtaler med politikerne og hinanden.

Effektstyring

I Greve Kommune har vi syv borgerrettede politikker med effektmål, som politikkerne har besluttet.

Ud fra effektmålene planlægger de relevante medarbejdere og chefer særlige indsatser og tiltag, der skal gøre effektmålene til virkelighed.

Vores effektstyring er inddelt i børneliv, ungeliv, voksenliv, seniorliv, ældreliv og vækst & erhvervsliv. Således skabes et større tværfagligt samarbejde.

Vi arbejder kontinuerligt på sammenhængen mellem politikker, budget og den fysiske planlægning.

Vi skal altid huske, at vi arbejder for borgerne, og at vi skal sætte dem i centrum. Det hjælper effektstyring os med.

Vores arbejde skal have en effekt for borgerne. Det skal gennemsyre, alt hvad vi laver - også selvom vi ikke har direkte borgerkontakt. Det har vi brug for at minde hinanden om løbende, og derfor har direktion og centerchefer besluttet, at vi skal give tre vigtige emner et øjebliks opmærksomhed:

  • Tankegang
  • Strategi
  • Metode

Tankegangen

Uanset, hvor vi arbejder i Greve Kommune, skal vi spørge os selv (og meget gerne kollegaerne og chefen) om, hvilken effekt vores arbejde har for borgernes liv og trivsel?

For selvom vi arbejder på et stille kontor langt væk fra Greveborgerne, har det vi laver en effekt ude i virkeligheden, og den effekt skal vi have med i baghovedet. For vi skal altid satse på at gøre det, som giver bedst effekt for borgerne, fremfor automatisk at vælge det, vi plejer eller det, der er nemmest.

Det er vores tankegang, når vi arbejder i Greve Kommune.

Strategi

Politikerne beslutter de effektmål, som vi skal arbejde med i Greve Kommune. Effektmålene vedrører forskellige områder i vores organisation. Ud fra effektmålene planlægger de relevante medarbejdere og chefer særlige indsatser og tiltag, for at gøre målene til virkelighed.

Det er altså ikke alle medarbejdere, som arbejder med effektmål på et givent tidspunkt, men alle medarbejdere kan blive involveret i arbejdet med effektmål – det afhænger af, hvad politikerne beslutter.

Effektmålene er en del af kommunens strategi, og de kan også indgå i overordnede planer og strategier.

På længere sigt skal effektmål indgå, når der skal prioriteres penge i de årlige budgetforhandlinger.

Metode

Vi bruger effektkæden i vores arbejde med effektstyring. Effektkæden er en metode til trin for trin at afdække, hvordan vi kan opnå en bestemt effekt.

Effektkæden kan bruges, når vi arbejder med de effektmål, som politikerne har vedtaget. Men effektkæden kan også bruges i andet arbejde til at afdække, om vi har gennemtænkt hele forløbet fra vores indsats og til den effekt, vi vil opnå.

Det er dog ikke sådan, at alle medarbejdere nødvendigvis skal bruge effektkæden. Men konsulenter og ledere bruger den som metode, når de arbejder med analyse og udvikling.

Læs mere

Tværfaglig effektorganisering i Greve Kommune (PDF)

Videoer: Effektstyring i praksis

Effektmål: Virksomhederne understøttes i at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft.
Effekt: Jobcenter Greve har hjulpet Mark Jervild til at blive voksenlærling hos en lokal tømrervirksomhed.

Effektmål: Voksne med diabetes type 2, hjertekarsygdom, KOL eller kræft bliver bedre til at håndtere deres sygdom.
Effektmål: Flere borgere oplever en bedre håndtering af egen sygdom efter kronikerforløb.
Effekt: Lars Jørgensen fik konstateret diabetes 2, og blev kort efter tilbudt et 12-ugers rehabiliteringsforløb i Træningsenheden.

Effektmål: Alle børn deltager i og bidrager til sociale fællesskaber.
Effektmål: For at fremme mental og fysisk sundhed arbejder vi for, at flere børn er aktive i forenings- og fritidslivet.
Effekt: Bertram Palmer og Alberte Josefine Nielsen blev introduceret for brætspillet Othello i skolen. Nu spiller de det sammen med andre unge i Greve Othello Forening.

Se også

Ledige stillinger

Her finder du stillinger, som kan være noget for dig.

Greve Kommune som arbejdsplads

Greve Kommune er en mangfoldig arbejdsplads med omkring 2.650 medarbejdere.

Sidst opdateret: 3. maj 2023

Kontakt

Center for Økonomi & HR

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)