Gå til hovedindhold

Kommunens syv politiske udvalg

Byrådet har organiseret det politiske arbejde i syv udvalg.

Læs om de enkelte udvalg herunder

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt seks af byrådets øvrige medlemmer.

Udvalget fastsætter regler om indberetninger fra den kommunale administration, så udvalget kan føre kontrol med budgetter, bevillinger og samordningen af kommunens indkøbsfunktioner.

Medlemmer

Dagsordener og referater

Læs mere om udvalgets arbejde

Mødekalender for 2021

 • 18. januar
 • 8. marts
 • 12. april
 • 3. maj
 • 7. juni
 • 13. september
 • 4. oktober (2. behandling af budgettet)
 • 25. oktober
 • 15. november
 • 13. december

Møderne starter kl. 8.00.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets primære opgave er at forvalte kommunens:

 • Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesindsats
 • Ungeindsats
 • Integrationsindsats
 • Boligsociale indsats
 • Kriminalitetsforebyggende indsats

Medlemmer

Dagsordener og referater

Læs mere om udvalgets arbejde

Mødekalender for 2021

 • 4. januar
 • 8. februar
 • 15. marts
 • 19. april
 • 31. maj
 • 23. august
 • 8. november
 • 6. december

Møderne starter klokken 08.00.

Kultur- og Fritidsudvalget behandler sager, udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om Kultur, Fritid og Idræt.

Kultur- og Fritidsudvalget arbejder for at skabe et rigt fritidsliv for borgerne i kommunen. Udvalget sætter rammerne og samarbejder med borgere og foreninger.

Medlemmer

Dagsordener og referater

Læs mere om udvalgets arbejde

Mødekalender for 2021

 • 6. januar
 • 10. februar
 • 17. marts
 • 21. april (starter 16.30)
 • 26. maj
 • 25. august
 • 6. oktober
 • 3. november
 • 1. december

Møderne starter kl. 15.00, med mindre andet er angivet.

Plan – og Udviklingsudvalget har overordnet tre ansvarsområder:

 • Den fysiske udvikling af Greve Kommune
 • Borgerinddragelse og udviklingen alternativer samarbejdsformer
 • Tværgående udviklingsprojekter

Medlemmer

Dagsordener og referater

Læs mere om udvalgets arbejde

Mødekalender for 2021

 • 5. januar
 • 9. februar
 • 16. marts
 • 22. april
 • 25. maj
 • 24. august
 • 5. oktober
 • 2. november
 • 30. november

Møderne starter kl. 16.45.

Skole- og Børneudvalget træffer beslutninger og bliver orienteret om sager, der handler kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge.

Medlemmer

Dagsordener og referater

Læs mere om udvalgets arbejde

Mødekalender for 2021

 • 7. januar
 • 11. februar
 • 11. marts
 • 22. april
 • 27. maj
 • 26. august
 • 7. oktober
 • 4. november
 • 2. december

Møderne starter kl. 16.30. 

Social, sundhed og psykiatriudvalgets ansvar falder indenfor tre hovedområder:

 • Sundhed – med den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, sygepleje og genoptræning m.m.
 • Plejeområdet - med plejecentre og hjemmepleje og myndighedsfunktionen, der bevilger pleje og hjælp m.m.
 • Det specialiserede voksenområde, dækker voksne der er socialt udsatte, voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Området omfatter også psykiatrien.

Medlemmer

Dagsordener og referater

Læs mere om udvalgets arbejde

Mødekalender for 2021

 • 6. januar
 • 10. februar
 • 17. marts
 • 21. april
 • 26. maj
 • 25. august
 • 6. oktober
 • 3. november
 • 6. december (starter kl. 16.00)

Møderne starter kl. 8.00, med mindre andet er angivet.

Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for at sikre de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv, vilkår og udviklingsmuligheder.

Ansvarsområdet omfatter udvikling og vedligeholdelse af kommunens infrastruktur og grønne områder samt myndighedsopgaver på bygge-, vej- og miljøområdet.

Udvalget varetager desuden drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, tilhørende udearealer samt intern teknisk service.

Medlemmer

Dagsordener og referater

Læs mere om udvalgets arbejde

Mødekalender for 2021

 • 7. januar
 • 11. februar
 • 11. marts
 • 22. april
 • 27. maj
 • 26. august
 • 7. oktober
 • 4. november
 • 2. december

Møderne starter kl. 8.00.

Sidst opdateret: 29. oktober 2021

Links

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver NemID)