Gå til hovedindhold

Udvalg, råd og bestyrelser

Overskrift: Sigende og kort (5-8) ord

Sidebeskrivelse: Kaldes også manchet eller resumé. Skal kort opsummere tekstens budskab.

Bystrategisk råd

Det bystrategiske råd skal komme med input til byudviklingen i Greve Kommune.

Børnerådet

Børnerådet rådgiver politikerne i sager, som omhandler forhold på 0-6 års området, og Børnerådet skal være med til at sikre debat og gensidig information mellem forældre, politikere og medarbejdere.

Trafiksikkerhedsrådet

Trafiksikkerhedsrådets formål er at fremme trafiksikkerheden i Greve Kommune og minimere antallet af uheld.

Lokalråd

Lokalrådet i Greve Kommune blev gendannet i sin nuværende form i 2021, og består fra politiets side af en ledelsesrepræsentant fra politikredsen, lederen og to medarbejdere fra det lokale politi, samt en forebyggelsesmedarbejder.

Greve Seniorråd

Greve Seniorråd er oprettet med det formål at medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere. Rådet skal derfor sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Byrådet udbygges.

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Byrådet i alle handicaprelaterede spørgsmål, og rådet skal høres i alle sager, der har betydning for mennesker med handicap.

Natur- og Miljørådet

Natur- og Miljørådet rådgiver Byrådet om natur- og miljørelaterede forhold.

Nævninge og domsmænd

Nævninge eller domsmænd er helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf.

Skolerådet

Skolerådet skal sikre debat om emner af betydning for det samlede skolevæsen inden for Skolebestyrelsens vedtægter.