Gå til hovedindhold

Udvalg, råd og bestyrelser

Børnerådet

13. sep 2021

Børnerådet rådgiver politikerne i sager, som omhandler forhold på 0-6 års området, og Børnerådet skal være med til at sikre debat og gensidig information mellem forældre, politikere og medarbejdere.

Trafiksikkerhedsrådet

10. sep 2021

Trafiksikkerhedsrådets formål er at fremme trafiksikkerheden i Greve Kommune og minimere antallet af uheld.

Lokalråd

02. sep 2021

Lokalrådet i Greve Kommune blev gendannet i sin nuværende form i 2021, og består fra politiets side af en ledelsesrepræsentant fra politikredsen, lederen og to medarbejdere fra det lokale politi, samt en forebyggelsesmedarbejder.

Greve Seniorråd

11. aug 2021

Greve Seniorråd er oprettet med det formål at medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere. Rådet skal derfor sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Byrådet udbygges.

Handicaprådet

21. jul 2021

Handicaprådet rådgiver Byrådet i alle handicaprelaterede spørgsmål, og rådet skal høres i alle sager, der har betydning for mennesker med handicap.

Natur- og Miljørådet

14. jul 2021

Natur- og Miljørådet rådgiver Byrådet om natur- og miljørelaterede forhold.

Nævninge og domsmænd

09. jun 2021

Nævninge eller domsmænd er helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf.

Skolerådet

Skolerådet skal sikre debat om emner af betydning for det samlede skolevæsen inden for Skolebestyrelsens vedtægter.

Fritidsrådet

Fritidsrådet har til formål at vejlede og rådgive det politiske niveau i sager, som omhandler væsentlige forhold på det samlede fritidsområde i Greve Kommune.

Idrætsrådet

Idrætsrådet har til formål at vejlede og rådgive det politiske niveau i sager, som omhandler væsentlige forhold på det samlede idrætsområde i Greve Kommune.