Gå til hovedindhold

Fritidsrådet

Fritidsrådet har til formål at vejlede og rådgive det politiske niveau i sager, som omhandler væsentlige forhold på det samlede fritidsområde i Greve Kommune.

Indhold

  Få indflydelse på fritidslivet i Greve Kommune

  Du har nu mulighed for at få en plads i Fritidsrådet for de næste fire år, hvor du blandt andet kan påvirke kommunens prioritering af puljepenge og fordeling af lokaler.

  Valget til fritidsrådet foregår d. 16. december 2021 fra kl. 17:00 i Greve Borgerhus. Du kan både komme for at stille op og for at stemme på en af dem, der stiller op.

  Fritidsrådets arbejde                                                                          

  • Deltage i udvikling af hele fritidsområdet
  • Sikre helhedstænkning og sammenhæng på hele fritidsområdet
  • Høres i forbindelse med behandling af budget for fritidsområdet
  • Afgive budgetforslag indenfor eget område
  • Drøfte principper for udmøntning af midler i henhold til f.eks. Greveordningen
  • Sikre gensidig information på alle niveauer
  • Høres om godkendelse af nye folkeoplysende fritidsforeninger indenfor 4 uger, alternativt ved formandsbeslutning
  • Orienteres om fordeling af lokaletilskud
  • Påse, at lokaletilskuddet er anvendt i overensstemmelse med love og regler.

  Fritidsrådet skal, i samarbejde med Idrætsrådet, rådgive og anbefale Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med:

  • Fordeling af indendørs lokaler til folkeoplysende virksomhed
  • Fordeling af udendørs arealer til folkeoplysende virksomhed
  • Ændring af retningslinjer for udmøntning af midler i henhold til f.eks. Greveordningen
  • Ændring af retningslinjer for udmøntning af midler i henhold til øvrige puljer
  • Fordeling af tilskudsrammen
  • Gebyr/betaling på lån af offentlige lokaler
  • Godkendelse af det samlede regnskab på fritidsområdet
  • Godkendelse af folkeoplysningspolitik/idræts- og fritidspolitik samt tilhørende handleplaner

  Form

  • Fritidsrådet mødes omkring 10 gange om året
  • Der afholdes fællesmøder med Idrætsrådet i forbindelse med behandling af sager hvor de to råd i samarbejde indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget
  • Der kan efter behov, afholdes fællesmøde med Idrætsrådet til drøftelse af sager af fælles interesse
  • Fritidsrådet kan efter behov nedsætte ad hoc grupper inden for kommissoriet
  • Dagsorden til møderne fastsættes af formanden efter drøftelse med Idræts- og Fritidssekretariatet.
  • Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet

  Sammensætning

  • 2 repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget
  • 2 repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)
  • 2 repræsentanter fra fritidsforeninger/organisationer så vidt muligt fra 2 forskellige organisationer
  • 2 repræsentanter fra aftenskolerne – så vidt muligt fra 2 forskellige aftenskoler
  • 2 repræsentanter fra de selvorganiserede grupper
  • 1 repræsentant fra handicaporganisationerne udpeget af handicaporganisationerne
  • 1 repræsentant valgt blandt formanden for Greve Borgerhus brugerråd, formanden for bestyrelsen i Tune Borgerhus, formanden for bestyrelsen i Karlslunde Borgerhus og formanden for bestyrelsen Hundigehuset samt formanden for brugerrådet i Aktivhuset Olsbækken
  • Rådet konstitueres med med formand , næstformand, ordførere og udvalg.
  • Idræts- og FritidsSekretariatet står for sekretariatsbistand og mødeforberedelse.

  Rådets medlemmer kan få diæter og befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

  Kompetence

  Fritidsrådet skal af administrationen og fagudvalgene inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed vedrørende politik, budget og tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven § 35 og Greveordningen. Fritidsrådet kan derud over anbefale og rådgive i øvrige forhold. Derudover har Fritidsrådet ret til at få rejst en sag af principiel karakter i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Byrådet/Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at uddelegere kompetencen i forhold til specifikt definerede opgaver.

  Gældende pr. 1. januar 2020

  Sidst opdateret: 3. december 2021

  Dokumenter

  Kontakt

  Kultur & Fritid

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver NemID)