Gå til hovedindhold

Nævninge og domsmænd

Nævninge eller domsmænd er helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf.

Der er i 2019 udpeget lægdommere for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023. Næste proces med at udpege lægdommere forventes at starte op i starten af 2023. Borgere, der ønsker at søge om at blive lægdommer, kan til den tid holde øje med kommunens hjemmeside.

Nævninge eller domsmænd er helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og har samme indflydelse som de juridiske dommere.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Lægdommere udtages af Landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på de lister, som kommunernes grundlisteudvalg udarbejder og indsender til Landsretten. Ansøgere som bliver udtaget, får besked af Landsretten.

Opgave og betingelser

Hvis du bliver udtaget som nævning eller domsmand, kan du forvente at blive kaldt i retten tre til fire gange om året.

Hvis du er domsmand, skal du dømme i samråd med jurister.

Hvis du er nævning, skal du dømme sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, der straffes med fire års fængsel eller mere.

Nævninge og domsmænd bliver valgt for for en fireårig periode. Der er i 2019 udpeget lægdommere for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Når man er udtaget, er man - med nogle få undtagelser – forpligtet til at virke som domsmand eller nævning i alle fire år.

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Det er et krav, at du

  • Er dansk statsborger

  • Har valgret til folketinget

  • Har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog

  • Har en ren straffeattest

  • Ikke fylder 80 år inden 1. januar 2024.

Du kan ikke blive optaget på grundlisten hvis du er:

  • Ansat i ministeriets departementer eller ansat i chefstillinger i de under departementerne hørende myndigheder

  • Ansat ved domstolene, i politiet, hos anklagemyndigheden, i kriminalforsorgen eller andre myndigheder på Justitsministeriets område

  • Advokat eller advokatfuldmægtig

  • Præst i folkekirken eller andre trossamfund.

Sidst opdateret: 3. maj 2022

Links

Kontakt

Greve Kommune (Borgerservice og rådhus)

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver NemID)