Gå til hovedindhold

Skolerådet

Skolerådet skal sikre debat om emner af betydning for det samlede skolevæsen inden for Skolebestyrelsens vedtægter.

Indhold

  Formål

  Skolerådet har til formål at sikre debat om emner af betydning for det samlede skolevæsen inden for Skolestyrelsesvedtægtens områder.

  Skolerådet medvirker desuden til gensidig information om blandt andet ændringer af skolernes og skolevæsenets virksomhed.

  Sammensætning

  • Skole- og Børneudvalget
  • 1 forældrevalgt medlem fra hver skolebestyrelse
  • 1 medlem udpeget af Skole & Forældres lokalafdeling i Greve
  • 2 repræsentanter valgt af medarbejderne
  • 1 repræsentant valgt af skolelederne
  • Formanden for Greve Lærerforening
  • Fællestillidsrepræsentant for BUPL (pædagogerne)

  Direktøren for området deltager i rådets møder foruden chefen for center for Dagtilbud & Skoler (sekretær)

  Form

  • Skolerådet mødes op til 4 gange årligt.
  • Skolerådet kan efter behov nedsætte grupper til varetagelse af opgaver inden for kommissoriet. Forslag til dagsordenspunkter fra rådets øvrige medlemmer, skal være forvaltningen i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.
  • Dagsorden til møderne fastsættes af formanden efter drøftelse med administrationen.
  • Forslag til dagsordenspunkter fra rådets øvrige medlemmer, skal være forvaltningen i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.
  • Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet.

  Sidst opdateret: 29. oktober 2021