Gå til hovedindhold

Projekt Borgerens Valg

I Greve Kommune kan borgere over 75 år deltage i Projekt Borgerens Valg – selvbestemmelse der øger kvalitet i indsatsen.

Annonce Bytte - Ændre

Indhold

  Greve kommune tilbyder borgere over 75 år at indgå i projekt Borgerens Valg. Projektet har til formål at styrke borgeres oplevelse af selvbestemmelse, borgeres valgmuligheder samt mindske ensomhed. 

  Projektet er til borgere i Greve Kommune, der er fyldt 75 år og er kognitivt velfungerende.

  Alle deltagere i projektet kan:

  • Få indblik og vejledning i hvilke fællesskaber og aktiviteter, der findes i borgerens lokalområde, samt hvordan borgeren kan deltage. 
  • Afprøve et udvalgt hjælpemiddel i 14 dage for at afklare, om det forbedrer borgerens selvstændighed i hverdagen. 

  Deltagere i projektet, der modtager visiteret hjælp til bad, hverdagsaktiviteter og/eller rengøring fra kommunen, kan derudover:

  • Selv vælge hvilken hjælp, der er meningsfuld for borgeren og bytte udvalgte visiterede indsats til anden hjælp indenfor projektets rammer, eller selv bestemme hvornår det passer borgeren bedst at modtage hjælpen. 

  Projektet er blevet forlænget og fortsætter til og med den 30. september 2022.

  Information om Projekt Borgerens Valg

  Med puljemidler fra Sundhedsstyrelsens pulje til styrket omsorg og nærvær i ældreplejen gennemfører Greve Kommune i perioden februar 2021 – september 2022 projektet Borgerens Valg – selvbestemmelse der øger kvalitet i indsatsen. Projektet skal udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Projektet har til formål at bidrage til at styrke livskvaliteten, selvbestemmelsen samt bekæmpe ensomhed blandt Greve Kommunes +75-årige borgere.

  Projekt Borgerens Valg er ét af 31 projekter, som har modtaget puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

  I Greve Kommune er ældreområdet kendetegnet af høj faglighed og lyst til udvikling og nytænkning. Dog er kommunen udfordret af en stigende ældrebefolkning, rekrutteringsudfordringer, øget kompleksitet og opgaveglidning. De næste 10 år vil andelen af borgere over 80 år stige med 85 pct. i kommunen.

  Greve Kommune har set et potentiale i at øge fokus på at skabe de rette forebyggende tilbud og aktiviteter for kommunens borgere over 75 år (udvidet fra +80-årige under projektet). Tanken er at skabe bedre resultater for borgernes selvhjulpenhed og livskvalitet ved at give borgerne mulighed for selv at vælge hvilke tilbud og aktiviteter, der skal til for at fastholde og stimulere deres ressourcer og funktionsevne.

  Desuden vil kommunen støtte borgerne i at træffe egne valg, der kan fremme borgernes initiativ til at indgå sociale fællesskaber og socialt samvær på deres egne præmisser. Dette skal være med til at bekæmpe ensomhed af kommunens ældre borgere.

  Alle hjemmeboende borgere i Greve Kommune, der er 75 år eller derover, og som er kognitivt velfungerende, kan deltage i projektet.

  Borgere, der modtager udvalgte hjemmehjælpsindsatser fra Greve Kommune, modtager en besked om projektet via e-Boks. Ønsker borgeren at blive en del af projektet, kan borgeren kontakte projektets selvbestemmelseskonsulent eller informere deres hjemmehjælper om, at de gerne vil deltage i projektet.

  Borgere, der modtager et forebyggende hjemmebesøg, modtager besked om projektet til besøget af kommunens sundheds- og forebyggelseskonsulenter. Sundheds- og forebyggelseskonsulenterne vil informere borgere, der ønsker at være en del af projektet, om hvordan de kan anvende projektets muligheder eller henvise borgeren til projektets selvbestemmelseskonsulent.

  Har du hørt fra projektet fra andre/andetsteds, og vil du gerne være en del af projektet, skal du kontakte projektets selvbestemmelseskonsulent.

  I projektet kan borgere, der modtager følgende udvalgte hjemmehjælpsindsatser fra Greve Kommune, bytte og ændre deres indsatser til andre tidspunkter eller nye indsatser.

  Hensigten er, at borgere har mulighed for at øge deres selvbestemmelse gennem til- og fravalg af visiterede indsatser. Fleksibiliteten og valgfriheden hos borgerne øges, da borgeren inden for et afgrænset udvalg af visiterede indsatser har mulighed for at til- og fravælge indsatser ud fra egne præmisser og ønsker.

  Indsatser, der er bevilliget som midlertidige, aflastende eller rehabilitering (§83a), indgår ikke projektets bytteordning.

  • Bad
  • Rengøring (lille/mellem/stor), lægge tøj på plads, tømme opvaskemaskine, sikre indkøb af dagligvare, hjælp til at sætte vare på plads
  • Tømme postkasse, bære affald ud, følge til café el.lign., støtte
   til elementære opgaver, sengeredning

  Borgeren kan fx flytte deres indsats til:

  • en anden dag
  • et andet/bestemt tidspunkt inden fx gæstebud
  • flytte hjælpen til den dag, hvor fast hjælper er på arbejde
  • fordele fx rengøringen til hver 3. uge og benytte den overskydende tid
  • fordele fx badet til tre gange på to uger og benytte den overskydende tid

  Borgeren kan flytte hverdagsindsatser i tidsrummene; dag-til-dag, aften-til-aften, dag-til-aften og aften-til-dag. Gælder ikke weekend og helligdage.

  Borgeren kan fx bytte deres rengøring eller hverdagsaktivitet til:

  • sortering af tøj​
  • oprydning i klædeskab ​
  • vende madras/ topmadras​
  • vaske dyner/puder​
  • pudse sølvtøj​
  • vande/nusse blomster​
  • salte foran hoveddør​
  • pudse vinduer udendørs (uden stige) ​
  • pakke ubrugte ting/sæsonpynt/tøj væk

  Borgeren kan fx bytte deres bad til:

  • blive fulgt til frisør​
  • få hjælp til og sætte curlere i håret​
  • spise sammen med personalet​
  • have the/kaffe selskab
  • få højtlæsning​
  • blive fulgt til bager​
  • få hjælp til at koge et æg​
  • få lakeret negle

  Læs om muligheden ”Bytte eller ændre din hjemmehjælp” i lokalavisen Sydkysten i uge 16 + 18

   

  I projektet kan borgere få støtte og vejledning til deltage i Greve Kommunens foreningsliv og til at tilmelde sig frivillige aktiviteter. Støtten gives af kommunens sundheds- og forebyggelseskonsulenter.

  Projektet vil igennem projektperioden udvikle informationsmateriale, fx foldere, plakater og video, der skal give borgere større viden og overblik over aktiviteter og fællesskaber i Greve Kommune.

  Hensigten er, at den enkelte borger i Greve Kommune får støtte til at kunne klare sig længst muligt i eget liv og fastholde sit funktionsniveau, hvor livskvaliteten og selvbestemmelsen øges samt ensomhed forebygges og bekæmpes.

   

  Læs om Aktiviteter og Fællesskaber i lokalavisen Sydkysten i uge 15Aktiviteter og Fællesskaber i lokalavisen Sydkysten i uge 15

  Onlinerejser

  Onlinerejserne afholdes af Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO), som Greve kommune har indgået aftale med.

  Borgere i Greve Kommune, uanset alder, har nu muligheden for gratis at rejse med til et land i Europa, fra sin stue.

  Saml familien, vennerne eller naboerne omkring computeren og se rejsen, når det passer jer. Det er muligt at gå ind og se/gense alle rejserne fra foråret.

  Rejselederne fortæller om landenes historie og samfund, viser seværdigheder, lokale forhold og kultur. Man kan møde eksperter, græsrødder og lokale ildsjæle fra de lande, der besøges.

  Her kan du tilmelde dig en online rejse Samfundsrejser og online-rejser til Europa DEO

   

  Leif og Jytte går til stolegymnastik i idrætsforeningen ”Op på dupperne”

  Leif Vejen på 87 år går med stok, og Jytte Clausen på 83 år bruger rollator. Men det forhindrer dem ikke i at gå til stolegymnastik to gange om ugen i idrætsforeningen Greve Senior Sport "Op på dupperne".

  Klip på afspil i videoen herunder og mød Leif og Jytte:

  I projektet kan borgere låne og afprøve følgende udvalgte hjælpemidler i 14 dage:

  • rollator
  • badebænk
  • toiletforhøjer
  • transportkørestol

  Borger kan henvende sig i kvikskranken på hjælpemiddeldepotet onsdage mellem kl. 9.00-13.00, hvor de kan få udleveret det ønskede hjælpemiddel til afprøvning i 14 dage.

  Borgeren skal selv aflevere hjælpemidlet efter 14 dage inden for åbningstiderne onsdage mellem kl. 9.00-13.00. 

  Det er også muligt med udlån af strømpe på- og aftagere i projektet. Borgere skal rette henvendelse til deres leverandør af hjemmehjælp, hvis de er interesseret i at afprøve en strømpe på- og aftager.

  Hensigten er, at prøveperioden skal hjælpe borgeren med at afklare, om det afprøvede hjælpemiddel forbedrer deres selvstændighed i hverdagen. Hvis borger oplever en øget selvstændighed med det lånte hjælpemiddel, skal borger ansøge om hjælpemidlet på vanlig vis inden den 14 dage prøveperiode udløber. Ved ansøgning om fast udlån beholder borgeren hjælpemidlet indtil ansøgningen er færdigbehandlet. 

  Seneste opslag om Kvikskranken

   Læs om Kvikskranken i Sydkysten i uge 23

   

   

  Læs mere om Kvikskranken på Greve Kommunes Facebook

  Kvikskranken

  Greve Main 3
  2670 Greve
  Tlf. + 45 22 28 06 61

  I projektet har foreninger og frivillige aktører mulighed for at indgå i et seniorpartnerskab.

  Med et seniorpartnerskab kan foreninger og frivillige få hjælp og ressourcer fra projekt Borgerens Valg til at igangsætte og forankre aktiviteter til borgere over 75 år.

  Det kan både være i form af økonomisk støtte til opstart af initiativet, men det kan også være ressourcer i forhold til at udvikle og/eller synliggøre deres aktivitet overfor borgerne.

  Seniorpartnerskabet kan imødekomme et konkret behov, der ikke er afdækket af andre eksisterende tilbud. Et behov kan opstå som følge af:

  • En aktivitet ikke findes i kommunen.
  • En aktivitet ikke findes i flere lokalområder ift. den borgergruppe, som efterspørger aktiviteten.
  • En aktivitet ikke er tilgængelig, herunder transportudfordringer, mangel på pladser eller løbende opstart til en aktivitet eller lokalet/faciliteten er problematisk ift. den borgergruppe, som efterspørger aktiviteten.

  Projektet har indgået seniorpartnerskab med

  • Tune Rollatorklub
   Foregår tirsdage kl. 10 ved Tune Bibliotek, Tune Center 17, 4030 Tune
   Tlf.: 2615 6263 Kontaktperson: Anne-Lise 

  • Bøgehegnet Rollatorklub
   Foregår mandage kl. 14 ved Bøgehegnet 51, 2670 Greve.
   Tlf.:  2347 5121 Kontaktperson: Pia

  • Strandcenteret Rollatorklub
   Foregår torsdage kl. 10.30 ved Strandcentret Plejecenter, Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve.
   Tlf.: 4395 9074 Kontaktperson: Ulla Iben

  • FOF Seniorhøjskole
   Foregår tirsdage kl. 10.00 - 12.45. Holdnr. 40986. Kontaktperson Anette tlf.: 5665 5322.

   Klik her for at læse mere om Seniorhøjskolen

  Hensigten med seniorpartnerskaberne er at skabe vedvarende og bæredygtige aktiviteter, der fremadrettet kan indgå som en fast del af borgernes hverdag og derfor fortsætter efter projektperiodens udløb. For sikre dette vil partnerskaberne udvikles og drives af de enkelte foreninger og organisationer, således det forankres lokalt.

  Mere information

  Hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om muligheden for at indgå i et seniorpartnerskab, kan du kontakte: centerleder i Frivilligcenter Greve Nicoline Alletorp på centerleder@fcgreve.dk; eller kulturkonsulent i Greve Kommune Lisbeth Rosenørn på lro@greve.dk.

  For at benytte projektets muligheder kan borgere have brug for hjælp til transport. Projektet tilbyder ikke kørsel/befordring til diverse aktiviteter, men borgerens hjemmehjælpere og projektets selvbestemmelseskonsulent vil støtte borgere i at ansøge om transport efter gældende regler i Greve Kommune.

  Selvbestemmelseskonsulenten kan vejlede borgerne i deres valgmuligheder for at ændre deres hjemmehjælp. Hun kan også vejlede borgere om aktiviteter i lokalområdet og støtte borgere igennem projektet. Selvbestemmelseskonsulenten samarbejder med Greve Kommunes sundheds- og forebyggelseskonsulenter.

  Selvbestemmelseskonsulenten er ansat i Greve Kommunes Center for Sundhed & Pleje. Hun har naturligvis tavshedspligt. 

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til selvbestemmelseskonsulenten. Hvis opkaldet ikke besvares, kan du lægge en besked og du vil blive kontaktet, så snart det er muligt.

  Selvbestemmelseskonsulent - mobil: 21 12 19 46