Gå til hovedindhold

Forhåndsdialog

Her kan du læse om hvad en forhåndsdialog er og hvorfor at det en god ide for dit byggeprojekt.

Indhold

  Forhåndsdialog er et vejledende møde af 30-60 min. varighed.

  Formålet med forhåndsdialogen er at afklare rammerne for et byggeprojekt, som f.eks. principielle spørgsmål vedr. lokalplanbestemmelser, bebyggelsesregulerende bestemmelser, brandforhold, miljøforhold mv.

  I forbindelse med større byggesager vil forhåndsdialogen også have organiserede karakterer, hvor medarbejderne fra relevante afdelinger kan deltage. En god dialog vil spare meget tid for alle parter og styrke kvaliteten af det endelige projekt. For at sikre at dialogen bliver konstruktiv og værdifuld for begge parter, kræver det en grundig forberedelse og som minimum et skitseprojekt, som viser projektets indhold og omfang.

  I forbindelse med forhåndsdialogen kan der ikke meddeles en byggetilladelse, dispensationer eller andre tilladelser.

  Hvilke oplysninger skal vi bruge?

  For at vi også kan være forberedte til mødet, skal du i god tid inden mødet sende:

  • Oplysninger om projektets adresse og matr. nr.
  • Fuldmagt fra ejer
  • Oplysninger om projektets indhold og omfang
  • Tegningsmateriale f.eks. situationsplan, plan og facadetegninger
  • En dagsorden med spørgsmål, som ønskes afklares
  • Antal af mødedeltager

  En anmodning om forhåndsdialog skal indsendes via ansøgningsportalen Byg og Miljø med ansøgningstypen - Planmæssig forespørgsel. Du kan tilgå Byg og Miljø her.

  Hvordan forløber en forhåndsdialog?

  Vi vil bestræbe os på at invitere repræsentanter fra kommunens andre afdelinger i det omfang, vi vurderer.

  Forhåndsdialogens karakter vil typisk afhænge af projektets størrelse. I de større byggesager afholdes formelle og organiserede forhåndsdialoger, hvor medarbejdere fra relevante afdelinger kan deltage. En god dialog vil spare meget tid for alle parter i det efterfølgende forløb og styrke kvaliteten af det endelige produkt.

  Forhåndsdialogen betyder ikke, at byggesagsbehandlingen sker på stedet. Dialogen er udelukkende opklarende og styrende for byggesagen.

  Forhåndsdialogen ændrer ikke på, at det er bygherre, der er ansvarlig for byggeriet og projektet. Det vil sige, at det fortsat er bygherres ansvar, at projekteringen af byggeriet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, og at det nødvendige materiale udarbejdes.

  Noget af det, som erfaringsmæssigt kan give anledning til usikkerhed om tidsplanen er, hvis projektet forudsætter høringer. Det er derfor en vigtig del af forhåndsdialogen at få afklaret, om projektet kræver dispensationer. Under dialogmødet kan vi ikke give bindende forhåndstilkendegivelser eller udstede byggetilladelser. Det er først i den efterfølgende sagsbe­handling af det konkrete projekt, at vi tager stilling til, om byggeriet overholder byggeloven, planloven og andre lovgivninger.

  Sidst opdateret: 21. marts 2023

  Kontakt

  Byggesagsbehandling

  Mandag - tirsdag: 9.00 - 11.00

  Onsdag: lukket for telefonkontakt

  Torsdag: 9.00 - 11.00 og 15.00 - 16.00

  Fredag: 9.00 - 11.00

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 91 96

  Send Digital Post (kræver MitID)