Gå til hovedindhold

Miljøfremmede stoffer

Her kan du læse resultaterne for vores undersøgelse af vandet i Lille Vejleå, hvor der er kigget på miljøfremmede stoffer.

Fire køer på en eng

Greve Kommune har fået målt indholdet af flourstoffer (PFAS) i Lille Vejleå, og fundet lave doser i vandet. Der bliver fisket i åen, og Greve kogræsserforening og Rent a Cow har køer, som græsser langs åen.

Fødevarestyrelsen har vurderet, hvorvidt de lave doser kan have betydning for om mennesker bør spise kødet fra fisk og køer.

Fødevarestyrelsen har løbet af november 2021 fået bedre oplysninger til at vurdere PFAS i kød fra fisk, får og kvæg, som er eksponeret for flourstoffer. Fødevarestyrelsen vurderer, at kommunen ikke behøver at foretage yderligere analyser eller andre tiltag i forhold af flourstoffer i Lille Vejleå. Dette skyldes, at de fundne niveauer af fluorstoffer er under de niveauer, hvor Fødevarestyrelsen forventer, at det kan føre til sundhedsmæssigt problematiske indhold i kvæg og fisk. Det er derfor fortsat i orden med lystfiskeri fra Lille Vejleå, og at kvæg får vand fra åen.

Greve Kogræsserforening har som følge af tidligere udmelding fra Fødevarestyrelsen allerede fået foretaget analyser af flourstoffer i kød fra deres kvæg. Prøverne har ikke fundet PFAS (herunder PFOS) i kødet. Fødevarestyresen vurderer derfor, at der ikke er sundhedsmæssige problemer i at spise kød fra kvæget.

 

 

Fakta om fund i Lille Vejleå ved engene

  • Niveauet for PFPeA (Perfluorpentan syre) hhv. PFOA (Perfluoroktan syre) i konc. op til 3,3 ng/l,
  • Niveauet for PFOS (Perfluoroktanesulfon syre) i konc. op til 1,9 ng/l,
  • Summen af PFAS ud af syv målte stoffer er 14 ng/l
Sidst opdateret: 21. marts 2023

Kontakt

Natur og Miljø

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: Telefon lukket
Torsdag: 9-11 og 15-16
Fredag: 9-11

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 94 48

Send Digital Post (kræver MitID)