Gå til hovedindhold

Kontorelev

Bliv kontorelev i Greve Kommune og få en uddannelse med speciale inden for Offentlig administration.

Vælger du en kontorelevuddannelse i Greve Kommune, får du en spændende og alsidig uddannelse

Uddannelsen veksler mellem praktik i kommunen, hvor du kommer til at høre til i ét center og skoleperioder på Next uddannelse København. Skoleperioderne varer fra 1 – 4 uger.

I Greve Kommune vægter vi tryghed i ansættelsen og en elevuddannelse, som er målrettet, og hvor du opnår god viden inden for dit center. Du kommer til at give dit bidrag til, hvordan fremtidens offentlige administration kan udvikles, så det skaber mest mulig mening for borgerne. Du vil igennem uddannelsen, få indsigt og læring om, hvilke opgaver og formål en kommune har for borgerne. Du vil få viden om lovgivning og administration og blive god til at løse de opgaver, som du bliver oplært i.

Der bliver udarbejdet uddannelsesplan og afholdt evalueringssamtaler, så vi sikrer kvalitet og udvikling i uddannelsesforløbet.

Greve Kommune ansætter 3 kontorelever én gang om året, omkring marts og april, med opstart den 1. september. Vi annoncerer de ledige elevpladser via vores hjemmeside.

Greve Kommune er opdelt i 7 centre, der alle er selvstændige enheder. I elevtiden er der gode muligheder for at opnå kendskab til kommunens institutioner, og opnå en bred indsigt i kommunens mange forskellige opgaver.

Læs mere

Som kontorelev får du en grundig introduktion til din nye arbejdsplads.

En introduktion til Greve Kommune starter allerede før sommerferien, hvor vi inviterer til velkomstmøde. Her vil kontorelever, elevvejledere, oplæringsansvarlige og elevkoordinator mødes til en uformel snak, og du kommer på rundvisning i det center, som du bliver tilknyttet. Du får udleveret en elevhåndbog, som vi forventer, du har læst igennem, inden du starter.

Den første arbejdsdag begynder med introduktion til Greve Kommune som arbejdsplads. Dagen starter med fælles morgenmad for alle kontorelever og elevvejledere. Resten af dagen vil foregå i centret, hvor du bliver introduceret til kollegaer, uddannelsesplan og arbejdsopgaver.

For at sikre kvaliteten af uddannelsen vil der være evalueringssamtaler, hvor du, din elevvejleder og elevkoordinator deltager. Den første samtale vil foregå efter ca. 1½ måneds ansættelse.

Startevaluering

Her afklares, om vi er enige om praktikforløbet. Her laves også en forventningsafstemning.

Midtvejsevaluering

Her gennemgås uddannelsesplanen, samt hvilke forbedringer, der skal ske i det videre forløb m.m.

Slutevaluering

Her evalueres uddannelsesforløbet.

Formålet med samtalerne er, at vi bliver enige om det videre forløb. Her har du også mulighed til at fortælle, hvordan du trives, og hvilke ændringer du evt. ønsker. Det bliver også klarlagt, hvor langt du er i forhold til din uddannelsesplan, hvilke niveau du er på, og hvad der skal fokuseres på fremadrettet.

Derudover vil der løbende være evalueringer, når du afslutter oplæring inden for et område, så vi sikrer, at du mestrer området på et tilstrækkeligt niveau, før du går videre i din uddannelse. På de løbende evalueringer deltager du, din elevvejleder og oplæringsansvarlige.

Greve Kommune er med til at sikre kontoreleverne kvalitet og udvikling i uddannelsesforløbet. Vi arbejder ud fra elevpolitikken, der udstikker de overordnede rammer for elevuddannelsen i Greve Kommune.

Elevpolitikken er inddelt i fire hovedområder:

  • Elevpolitikkens målsætninger
  • Greve kommune som arbejdsplads
  • Elevprofil og udvælgelseskriterier
  • Arbejdet med elevpolitikken

Organiseringen omkring kontorelever er:

  • Elevkoordinator i Center for Økonomi & HR, der sikrer, at uddannelsesplanen bliver gennemført.
  • Elevvejledere i centret, hvor kontoreleven skal være. Elevvejlederen er ansvarlig for elevforløbet i dagligdagen.
  • Oplæringsansvarlige i centret, der er ansvarlig for oplæringen.

En elevplads i Greve Kommune giver et godt afsæt for en videre karriere.

I Greve Kommune arbejder vi løbende med udvikling af elevarbejdet for at imødekomme elevernes og det offentliges krav og forventninger til uddannelse og job. Samtidig vil vi sikre kommunens behov for arbejdskraft og kvalifikationer i fremtiden.

Som elev i Greve Kommune får du en kvalificeret uddannelse, hvor vi tilbyder, at du får en mere dybdegående viden inden for specifikt center/stab. Hos os får du ansvar, bliver udfordret og får en dagligdag med afvekslende og selvstændige arbejdsopgaver.

I Greve Kommune er der respekt om dig, men også forventninger og krav til din indsats og engagement.

Vi ønsker at uddanne fagligt og personligt kompetente elever, der mere eller mindre kan glide direkte ind i et job, når uddannelsen er færdig. Dermed er vi med til at sikre, at vi kan ansætte kvalificerede og kompetente medarbejdere i fremtiden.

Sidst opdateret: 15. juli 2021

Links

Kontakt

Center for Økonomi & HR

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)