Gå til hovedindhold

Post til døren

Du kan søge om levering af post til egen dør.

Indhold

  Er du ikke selv i stand til at hente din post i din postkasse eller i brevkasseanlæg, kan du søge om at få bragt den helt til døren.

  Information om Post til døren

  Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner eller handicap, kan du få posten bragt til din dør. Der er ingen særlige regler for folkepensionister.

  Du kan læse mere om reglerne om post til døren på Trafikstyrelsens hjemmeside, i postloven eller du kan få flere oplysninger hos kommunen eller på posthuset.

  Du skal søge hos kommunen. Det er kun kommunen, der kan afgøre, om du er berettiget til post til døren. Kommunen giver PostNord besked, hvis du skal have din post bragt helt til døren.

  Det forudsættes, at kommunens afgørelse bygger på, at borgeren i forvejen modtager hjælp i henhold til serviceloven eller sundhedsloven. At være i stand til at hente sin post i brevkasse eller brevkasseanlæg er ikke en specifik kunnen, så hvis du ikke kan det, vil der være meget andet, du skal have hjælp til.

  Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Det har ingen betydning, om andre i husstanden, end ansøger selv, kan hente post.

  Hvis du ikke får hjælp fra kommunen i henhold til serviceloven og sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af forvaltningen, vil kommunen bede om dokumentation for behovet for post til døren på anden måde.

  Det kan f.eks. være en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

  Hvis du ved lægeerklæring kan dokumentere behovet, vil kommunen bevilge post til døren.

  Du skal have en skriftlig afgørelse, også hvis du får afslag. Hvis du ikke reagerer, bliver sagen henlagt.

  Beder du om at få sagen genoptaget, skal du sende dokumentation for din funktionsnedsættelse til kommunen. Det kan f.eks. være en lægeerklæring, som du selv betaler for.

  Kommunens afgørelse er endelig, og der er ikke mulighed for at klage over afgørelsen.

  Hvis du vil afmelde post til døren, skal du kontakte kommunen.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)