Gå til hovedindhold

Vielse

I kan blive borgerligt viet på rådhuset eller ved en kirkelig vielse.

Indhold

  Når I vil giftes, skal I udfylde en digital ægteskabserklæring på:

  Link til "Når I vil giftes" på borger.dk

  Sagsbehandlingstiden er 14 dage.

  Der skal søges hos Familieretshuset, hvis en eller begge parter:

  • Ikke er danske eller nordiske statsborgere
  • Ikke har permanent opholdstilladelse i Danmark
  • Ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne

  Link til Familieretshuset

  Vielser, som foretages på Greve Rådhus er gratis. Det vil være muligt for jer at tilkøbe en pakke bestående af forplejning i form af champagne og/eller sodavand samt en gave. Hvis I ønsker at tilkøbe pakken, skal I kontakte vielseskontoret på telefon 4397 9797.

  Prisen på pakken afhænger af, hvor meget champagne og sodavand I bestiller. Dog vil der være et obligatorisk administrationsgebyr på kr. 366,-

  I har også mulighed for selv at medbringe drikkevare. Vi stiller glas til rådighed. Hvis I vælger denne løsning, skal det aftales med Vielseskontoret. Dog skal det bemærkes, at man selv er ansvarlig for oprydning.

  Vielser, som foretages på Greve Rådhus, forgår følgende dage:

  Mandag og onsdag kl. 10:00 – 14:00
  Tirsdag og torsdag  kl. 09:00 – 18:00
  Fredag  kl. 09:00 – 12:00
  Lørdagsvielser, 1. lørdag i måneden kl. 09:00 – 12:00

  Vidner:

  Hvis Greve Kommune skal stille med vidner, kan dette tilbydes på ovennævnte hverdage og tider. Dog med undtagelse af skolesommerferien.

  I kan blive viet udenfor rådhuset, fx egen have eller anden ønsket placering i Greve Kommune på de samme dage, som beskrevet under "Vielser på Greve Rådhus".

  Hvis I ønsker at blive viet udenfor Greve Rådhus, vil den samlede pris for vielsen være afhængig af, hvor mange kilometer der er fra Greve Rådhus frem til vielsesstedet og retur igen. Derudover vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 366,-

  Ønskes vielsen foretaget udenfor Greve Rådhus af Borgmesteren iført borgmesterkæden, vil der også skulle beregnes lønning til vores Rådhusbetjent, som ledsager Borgmesteren. Borgmesteren kan ligeledes foretage vielse udenfor rådhuset uden borgmesterkæden - her vil prisen være som nævnt ovenfor.

  Hvis I ønsker vielse på anden dag eller tidspunkt end ovenstående, skal I selv rette henvendelse til en af nedenstående giftefogeder. Når accept er givet fra giftefogeden, skal I selv kontakte Borgerservice med oplysning om aftalt giftefoged.

  Borgerservice kontakter jer og aftaler endelig tidspunkt for vielsen, når vi har godkendt ægteskabserklæringen.

  Der foretages ikke vielser, når rådhuset har lukket i forbindelse med helligdage.

  Følgende folkevalgte politikere er giftefogeder i Greve Kommune:

  Borgmester Pernille Beckmann borgmesteren@greve.dk
  Anne Marie Lyduch amly@greve.dk
  Claus Jensen clj@greve.dk
  Liselott Blixt ltt@greve.dk
  Hans-Jørgen Kirstein hahk@greve.dk
  Lone Mortensen locm@greve.dk
  Marc Genning marc@greve.dk
  Ronni Mark Nielsen romn@greve.dk
  Simon Østergaard slho@greve.dk
  Torben Hoffmann toh@greve.dk


  Link til Byrådets medlemmer

  En vielse foregår således, at brudeparret og gæster fremmøder ved Borgerservice kort før den aftalte tid. Giftefogeden henter jer og I går samlet ind i Byrådssalen.

  Brudeparret tager plads foran giftefogeden og de to vidner tager plads tæt ved. De øvrige gæster tager plads bagved brudeparret.

  Giftefogeden læser en kort tale, og vil derefter gå over til vielsesritualet og tilspørgslen. Når giftefogeden har erklæret jer for ægtefæller, er der mulighed for at udveksle ringe. Herefter skal brudepar, vidner og giftefogeden skrive under på ægteskabsbogen, og så får brudeparret udleveret vielsesattesten.

  Herefter kan gæsterne lykønske brudeparret og der må gerne tages billeder.

  Hvis I har bestilt forplejning eller selv medbringer drikkevare, vil dette nu kunne nydes.

  Vielsen vil typisk vare mellem 10 – 20 minutter. Byrådssalen er til jeres rådighed i maximalt 25 minutter, da der kan være en ny vielse hver halve time.

  Sidst opdateret: 5. marts 2024

  Kontakt

  Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening

  Vielse

  Borgerservice

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)