Gå til hovedindhold

Trafiksikkerhed

På denne side kan du se, hvordan greve kommune arbejder effektivt mod en sikrere hverdag for trafikanterne.

Indhold

  Greve Kommune arbejder effektivt mod en sikrere hverdag for trafikanterne i kommunen. Dette gøres ved en målrettet indsats med 3 fokuspunkter. 

  I forhold til de uheldsbelastede lokaliteter vil vi

  • Ombygge uheldsbelastede lokaliteter (med fokus på signalanlæg)
  • Afholde nationale kampagner med fokus på høj hastighed og skolestart
  • Udarbejde en langsigtet strategi for signalanlæggene i kommunen med fokus på vedligeholdelse og trafiksikkerhed

  For at sikre at hastighedsgrænsen i kommunen overholdes vil vi

  • Løbende vurderer og justere hastighedsgrænserne på udvalgte steder så de passer til vejens udformning
  • I samarbejde med politiet udfører hastighedskontrol på udvalgte strækninger.
  • Samt udføre hastighedsdæmpende tiltag på vejene 

  For at sikre at skolevejene i Greve Kommune fortsat er sikre at benytte vil vi

  • Afholde adfærdskampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, skolerne og politiet.
  • Indføre trafikpolitikker på skolerne
  • På sigt udarbejde en cykelplan for kommunen

  Trafiksikkerhed

  Trafiksikkerhedsrådets formål er at fremme trafiksikkerheden i Greve Kommune og minimere antallet af uheld.

  Læs mere om Trafiksikkerhedsrådet og hvordan du kan indsende et forslag her.

  Greve Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 består af to dele: Sammenfatning og Baggrundsrapport.

  Trafiksikkerhedsplanens hovedformål:

  •  Reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Greve Kommune.
  • Skabe tryggere rammer for børn transport til og fra skoler samt at få andelen af børn, der cykler i skole, til at stige.
  • Forbedre krydsningspunkterne mellem transportstierne og de overordnede veje og gøre dem mere sikre.
  • Hastigheden for biltrafik på vejene i kommunen bliver sænket frem mod planens ophør.

  Planen har været i offentlig høring i perioden 12.12.2017 til 12.01.18 og er af flere omgange behandlet i Greve Kommunes trafiksikkerhedsråd, inden byrådet har godkendt planen. Planen blev godkendt d. 24.04.2018.

  Trafiksikkerhedsplanen skal danne baggrund for trafiksikkerhedsarbejdet i 4 år (2018-2022).

  Læs Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 sammenfattende rapport her.

  Læs Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 baggrundsrapport her. 

   

  Greve Kommunes Trafiksikkerhedsråd evaluerer løbende, hvilke af de nationale kampagner Greve Kommune skal deltage i. Det er ikke alle kampagner der er lige aktuelle for Greve Kommune. 

  Læs mere om de nationale kampagner hos Rådet For Sikker Trafik her.

  Skolestartskampagnen

  Greve Kommune deltager i Skolestartskampagnen, der løber fra omkring skolestart og ca. 3 uger frem. Denne kampagne plejer at have stor opbakning nationalt af alle landets kommuner samt politikredsene i landet.

  I perioden kan forekomme hyppigere kontrol foretaget af politiet omkring skolerne for at sikre sig at forældre og børn overholder færdselsreglerne ved skolerne. 

  Greve Kommune udfører hvert år en række trafiktællinger for at kunne vurdere trafikmængder, hastigheder og trafikkens sammensætning på kommunens veje

  Tællingerne bruges bl.a. til at vurder om der er behov for at hastighedsdæmpe eller øvrige ændringer på vejnettet for at forberede trafiksikkerheden. Dette ved at sænke hastigheden og antallet af køretøjer.

  Greve Kommunes trafiktællinger fra de seneste par år kan ses her

  Det du ser i et trafikspejl giver ikke et korrekt billede af vejen og de kørende – hverken med hensyn til hastighed, afstand eller position. Der er derfor tale om en trafikforanstaltning som giver en såkaldt falsk tryghed. Tiltag, der giver, falsk tryghed er noget Greve Kommune meget sjældent giver tilladelse til.

  Falsk tryghed kan medfører øget chancebetonet færden i trafikken, hvilket kan føre til alvorlige ulykker.

  Det kan være svært at få tilstrækkelig udsyn, når man skal kører ud fra en ejendom eller en mindre sidevej. Hvis der er mulighed for at skabe bedre udsyn ved beskæring, flytning af stakit m.v. skal du gøre dette for at sikre at oversigten fra udkørslen er tilvejebragt.

  Hvis du søger om opsætning af trafikspejl, ser Greve Kommune på forholdene det konkrete sted i henhold til Cirkulære om vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Læs cirkulæret her

  Du skal redegøre for hvilke tiltag, der er foretaget for at forbedre oversigten på det pågældende sted.

  Hvis Greve Kommune og politiet imødekommer din ansøgning, er det dig selv som ansøger der har udgifterne til opsætning af disse. Ansøgning til opsætning af trafikspejle skal indsendes via virk.dk

  Sidst opdateret: 9. december 2022

  Kontakt

  Vej og Landskab

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver NemID)