Gå til hovedindhold

Trafiksikkerhedsrådet

Trafiksikkerhedsrådets formål er at fremme trafiksikkerheden i Greve Kommune og minimere antallet af uheld.

Indhold

  Kommissoriet for Trafiksikkerhedsrådet kan findes nederst på siden. 

  Rådet er sammensat af repræsentanter fra interesseorganisationer, politikere, politiet, skoler, trafikselskaber og borgere i Greve Kommune.

  Teknik- og Miljøudvalget udvælger interessenterne, mens interessenterne selv vælger, hvem der skal repræsentere dem i rådet.

  Følgende interessenter er repræsenteret i Trafiksikkerhedsrådet:

  • Formand for Teknik- og Miljøudvalget (formand)
  • Repræsentant for Teknik- og Miljøudvalget
  • Repræsentant fra Center for Teknik & Miljø
  • Repræsentant fra Center for Dagtilbud & Skoler
  • Repræsentant fra Politiet
  • Repræsentant fra Handicaprådet
  • Repræsentant fra Greve Erhvervscenter
  • Repræsentant fra Ældrerådet
  • Repræsentant fra Dansk Cyklist Forbund
  • Repræsentant fra Dansk Fodgænger Forbund
  • Repræsentant fra trafikselskabet Movia
  • Repræsentanter fra Skolerådet

  Rådets opgave er at vurdere projektforslag stillet af borgere samt prioritere anlægsmidlerne, der hvert år bliver fordelt til trafiksikkerhed.

  Følgende hovedområder indgår i Trafiksikkerhedsrådets arbejde:

  1. Planlægning og koordinering af det lokale færdselssikkerhedsarbejde i forhold til det landsdækkende niveau.
  2. Planlægning og koordinering af lokale kampagner.
  3. Udvikling af lokale trafiksikkerhedsmæssige tiltag.
  4. Kommentering af kommunens planlægning med hensyn til trafiksikkerhed og færdsel.
  5. Sikring af samarbejde omkring trafiksikkerhedsmæssige forhold på tværs af Greve Kommune.

  Trafiksikkerhedsrådet er rådgivende i forhold til Teknik & Miljøudvalget og administrationen.

  Trafiksikkerhedsrådet holder 2 møder årligt, hvor trafiksikkerheden i Greve bliver drøftet.

  Emner, repræsentanterne ønsker at behandle på et ordinært møde, sendes til Center for Teknik & Miljø senest 4 uger inden mødet. På møderne fastlægges næste mødedato, der således fremgår af referaterne fra møderne.

  Trafiksikkerhedsrådets møder er lukkede. Udtalelser fra det samlede råd og henvendelse til offentlige myndigheder, presse m.v. besluttes i møde og påhviler normalt formanden.

  Greve Kommune yder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse til Trafiksikkerhedsrådets medlemmer. Udgifter til trafiksikkerhedsarbejdet samt et beskedent beløb til afholdelse af møder indgår i Center for Teknik & Miljøs budget.

  Budgettet til trafiksikkerhedsprojekter svinger hvert år, så det er langt fra alle projekter, der er i Greve Kommunes trafiksikkerhedsplan eller forslag stillet fra borgere, der er muligt at udføre.

  Center for Teknik & Miljø er sekretariat for Trafiksikkerhedsrådet.

  Hvis du har forslag til emner eller projekter, som trafiksikkerhedsrådet skal behandle, kan du sende en mail til Vej og Landskab att. trafiksikkerhedsråd (se kontaktinfo nederst=. 

  Sidst opdateret: 12. januar 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Vej og Landskab

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver MitID)