Gå til hovedindhold

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med din sag

Hvis du er utilfreds med Greve Kommunes behandling af dig eller din sag, kan du kontakte kommunens borgerrådgiver.

Michael Flemming Rasmussen er borgerrådgiver i Greve Kommune.

Har du brug for hjælp til at forstå et brev eller en afgørelse fra Greve Kommune? Skal du have hjælp til at komme videre med en sag? Er kommunikationen med kommunen gået i hårdknude? 

Så kan Greve Kommunes borgerrådgiver hjælpe dig. Borgerrådgiveren er ansat direkte af byrådet og fungerer således uafhængigt og adskilt fra kommunens administration.

Læs mere om borgerrådgiveren

 • Vejlede dig, hvis du ikke ved, hvor du skal henvende dig med dit spørgsmål.

 • Hjælpe med at genskabe dialogen med kommunen, hvis sagen er gået i hårdknude.

 • Hjælpe med at finde ud af, om der kan klages, og hvem der kan klages til.

 • Hjælpe med udformning af klager.

 • Vejlede om dine rettigheder i forbindelse med din sagsbehandling. F.eks., hvor lang tid sagsbehandlingen må vare, hvordan en afgørelse skal forstås, og hvordan du kan forvente at blive behandlet.

 • Ændre på indholdet i den afgørelse, der er truffet.

 • Behandle klager over forhold, som andre klageinstanser tager sig af.

 • Behandle sagen, hvis sagen er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene.

 • Behandle klager over det serviceniveau, der er vedtaget af byrådet, eller over forhold som byrådet har behandlet og taget stilling til.

 • Behandle klager, der vedrører ansættelsesforhold i kommunen.

 • Behandle sager, der er mere end et år gamle.

Helt overordnet er formålet med borgerrådgiveren:

 • Hjælpe, når dialogen er gået i hårdknude.

 • Hjælpe borgerne gennem det kommunale system og sikre, at de bliver hørt.

 • Behandle klager over kommunens sagsbehandling.

 • Styrke borgernes retssikkerhed.

 • Sikre borgerne en god service.

 • Gøre kommunen bedre til at betjene borgerne.

Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen, og du har mulighed for at henvende dig til borgerrådgiveren uden, at forvaltningen bliver orienteret om din henvendelse.

Borgerrådgiveren behandler alle sager elektronisk, og dine oplysninger registreres elektronisk i borgerrådgiverens it-system.

Når du henvender dig til borgerrådgiveren, har du derfor rettigheder i forhold til behandlingen af dine oplysninger.

Læs mere om dine rettigheder

Sådan kontakter du borgerrådgiveren

Alle borgere, virksomheder og foreninger i Greve Kommune kan kontakte borgerrådgiveren og eventuelt aftale et personligt møde. 

Du kan ringe på tlf. 43 97 84 79 eller skrive en mail til borgerraadgiver@greve.dk

Det koster ikke noget at bruge borgerrådgiveren.

Sidst opdateret: 10. januar 2024

Dokumenter