Gå til hovedindhold

Råd og særlige udvalg

Bystrategisk råd

Det bystrategiske råd skal komme med input til byudviklingen i Greve Kommune.

Børnerådet

Børnerådet rådgiver politikerne i sager, som omhandler forhold på 0-6 års området, og Børnerådet skal være med til at sikre debat og gensidig information mellem forældre, politikere og medarbejdere.

Fritidsrådet

Fritidsrådet har til formål at vejlede og rådgive det politiske niveau i sager, som omhandler væsentlige forhold på det samlede fritidsområde i Greve Kommune.

Greve Seniorråd

Greve Seniorråd er oprettet med det formål at medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere. Rådet skal derfor sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Byrådet udbygges.

Billede af Seniorrådsmedlemmer 2022

Grundlisteudvalget

Grundlisteudvalget udarbejder Greve Kommunes grundliste, hvorfra der udtages borgere til at fungere som lægdommere. Man skal søge om optagelse på grundlisten for at komme i betragtning til hvervet som lægdommer .

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Byrådet i alle handicaprelaterede spørgsmål, og rådet skal høres i alle sager, der har betydning for mennesker med handicap.

Idrætsrådet

Idrætsrådet har til formål at vejlede og rådgive det politiske niveau i sager, som omhandler væsentlige forhold på det samlede idrætsområde i Greve Kommune.

Lokalrådet

Lokalrådet i Greve Kommune blev gendannet i sin nuværende form i 2021, og består fra politiets side af en ledelsesrepræsentant fra politikredsen, lederen og to medarbejdere fra det lokale politi, samt en forebyggelsesmedarbejder.

Natur- og Miljørådet

Natur- og Miljørådet rådgiver Byrådet om natur- og miljørelaterede forhold.

Skolerådet

Skolerådet skal sikre debat om emner af betydning for det samlede skolevæsen inden for Skolebestyrelsens vedtægter.