Gå til hovedindhold

Godkendelsesmodel madordning

Greve Kommune søger frit valgs leverandører til levering af madordning

Indhold

  Greve Kommune skal skabe grundlag for borgernes frie valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, herunder levering af madordning. Det frie valg indebærer, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af madordning. Den ene leverandør kan være i form af frit valgs bevis.

  Information om godkendelsesmodel

  Det frie valg af leverandør tilvejebringes på følgende måde i Greve Kommune:

  • Godkendelsesmodellen, hvor kommunen godkender leverandører, der søger om at blive godkendt som frit valgs leverandør og lever op til kommunens kvalitets- og priskrav.
  • Frit valgs bevis på de områder, hvor der kun er enten den kommunale leverandør eller en godkendt privat leverandør.

  Det frie valg betyder, at borgerne får mulighed for frit at vælge, hvem der skal levere den hjælp, som kommunen har tildelt den enkelte borger. Frit valgs leverandører er derfor ikke garanteret en minimumsomsætning på den aftale, de indgår med kommunen.

  Ønsker din virksomhed at levere madordning som frit valgs leverandør i Greve Kommune, skal du ansøge om at blive godkendt.

  Anmodningsskemaet (bilag 1) skal udfyldes og indsendes på mail til sundhedogpleje@greve.dk. I emnelinjen skrives ”Anmodning om godkendelse som frit valgs leverandør til madordning”.

  På baggrund af anmodningsskemaet vurderer Greve Kommune virksomhedens egnethed.

  Egnethed vurderes med afsæt i følgende krav godkendt af Greve Kommunes Byråd:

  • Minimum ti ansatte.
  • CVR registreret i minimum 12 måneder (virksomhedens startdato ligger mindst 12 måneder tilbage).
  • Økonomiske nøgletal i form af nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad vurderes som minimum tilfredsstillende.
  • Referencer på tilsvarende aftaler vurderes som minimum tilfredsstillende.

  Hertil kommer leverandørens besvarelse af spørgsmål i anmodningsskemaet.

  Greve Kommune godkender leverandører af madordning under godkendelsesmodellen to gange årligt med opstart af aftalen den 1. januar og 1. juli.

  Ansøgningsfristen i 2024 er:

  Den 1. april 2024 kl. 12.00 for leverandører, som anmoder om godkendelse med opstart 1. juli 2024.

  Den 1. oktober 2024 kl. 12.00 for leverandører, som anmoder om godkendelse med opstart 1. januar 2025.

  Forinden underskrift af aftale skal godkendte leverandører fremsende nedenstående dokumenter elektronisk til Greve Kommune:

  • En serviceattest uden anmærkninger, der maksimalt er 6 måneder gammel (har leverandøren forfalden gæld til det offentlige, skal leverandøren dokumentere, at gælden ikke overstiger 50.000 kr.).
  • De seneste 3 års godkendte regnskaber.
  • Dokumentation for relevante gyldige forsikringer.
  • Relevante godkendte autorisationer.
  • Virksomhedens informationsmateriale, der skal godkendes af kommunens Myndighed.

  Vær opmærksom på at afsætte tid til indhentning af serviceattest.

  Sidst opdateret: 23. februar 2024

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)