Gå til hovedindhold

Vejledning for leverandører

Her kan du læse vejledning for leverandører

Indhold

  Udbud på den lette måde

  Synes du det er en udfordring at afgive tilbud til et offentligt udbud? På denne side kan du finde råd og vejledning til tilbudsgivning samt information omkring udbud.

  Hvad er et udbud og hvordan fungerer det?

  At en opgave kommer i udbud vil sige, at en offentlig institution – f.eks. kommunen – opfordrer private virksomheder til at give tilbud på at udføre en opgav på kommunens vegne.

  Kommunen offentliggøre en udbudsbekendtgørelse, der kort beskriver den udbudte opgave og kravene for, hvem der kan byde på den.

  Hvis du vil byde på en opgave, skal du først og fremmest skaffe selve udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet er en detaljeret beskrivelse af, hvad opgaven går ud på. På baggrund af udbudsmaterialet skal du skrive/formulere et tilbud, der nøje svarer på alle spørgsmål, der står i udbudsmaterialet.

  Sådan vælges vinderen

  For at komme i betragtning skal dit (og konkurrenternes) tilbud leve op til de udvælgelseskriterier, der er i udbudsmaterialet.

  Derefter er der ret basalt set blot to ting du skal bevise over for kommunen, for at vinde en offentlig opgave.

  Det første er, at din virksomhed skal bevise, at den er i stand til at løse opgaven. Det kan f.eks. være tidligere opgaveløsninger af samme karakter med tilhørende referencer. Derudover skal virksomheden ikke være ved at gå i betalingsstandsning.

  Det andet er, at dit tilbud skal være bedre eller billigere end konkurrenternes. Hertil skal det nævnes, at der kun er to tildelingskriterier: ”Laveste pris” eller ”økonomisk mest fordelagtigt”.

  Ved ”laveste pris” er det udelukkende prisen, der afgør hvem der vinder. Ved ”økonomisk mest fordelagtigt” tages der også hensyn til andre ting end prisen, selvom prisen sandsynligvis stadig spiller en væsentlig rolle. Udover pris kan der f.eks. tages hensyn til kvalitet, service, leveringstid m.fl. Det står beskrevet i udbudsmaterialet, hvordan de forskellige hensyn vægtes eller prioriteres.

  Hvordan finder du udbud?

  Alle offentlige myndigheder skal benytte www.udbud.dk, når de annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af tilbudslovens annonceringspligt altså nationale udbud.

  www.udbud.dk henter også dagligt alle EU-udbud annonceret på TED-databasen.

  Desuden annonceres alle Greve Kommunes udbud på greve.dk/udbud

  Hvordan finder udbuddet dig?

  Du kan med fordel tilmelde dig udbudsovervågning, som sender relevante udbud indenfor dit fag direkte til dig. Det kan f.eks. være en af disse:

  www.udbud.dk (gratis – findes også som app)

  www.udbudsvagten.dk (betalingstjeneste)

  http://dk.mercell.com (betalingstjeneste)

  Sidst opdateret: 2. november 2023

  Kontakt

  Center for Økonomi & HR

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)