Gå til hovedindhold

Udbud

Her kan du læse om aktuelle udbud i Greve Kommune.

Indhold

  En ekspedition i Borgerservice

  Referater

  Udbudsplan 2024

  Udbudsplan 2024

  Udbudsplan 2024 angiver de varegrupper og tjenesteydelser, som Greve Kommune konkurrenceudsætter og indgår kommunale indkøbsaftaler på i 2024.

  De udbudsområder, hvor Greve Kommune gennemfører udbudsprocessen selv, er en blanding af nye udbud, genudbud og forlængelser af eksisterende aftaler.

  Nogle af udbudsområderne er planlagt udbudt igennem SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) og FUS (Fællesudbud Sjælland), hvor Greve Kommune ikke selv skal stå for selve udbudsprocessen.

  Udbud som gennemføres af Greve Kommune lægges på hjemmesiden. Alle udbud kan findes på udbud.dk, hvor leverandører kan abonnere på nyheder om relevante udbud.dk

  Der kan komme ændringer og tilføjelser til listen. 

  Udbudsplan 2024

  Udbudsemne                               Udbyder                                      Bemærkninger                          

  Beskæftigelsestilbud til

  ledige borgere                              Greve Kommune                         Genudbud                                    

   

  Indkøbsordning til

  borgere i eget hjem                      Greve Kommune                        Genudbud                                    

   

  Tøjvask til borgere i

  eget hjem                                      Greve Kommune                        Genudbud       

   

  Danskundervisning til

  Udlændinge                                  Greve Kommune                        Genudbud       

   

  Brandslukningsudstyr

  /service                                         Greve Kommune                        Nyt udbud   
      

  GPS til demensramte

  borgere                                         Greve Kommune                        Nyt udbud       

   

  Vejbelysning                                 Greve Kommune                        Genudbud       

   

  Standardsoftware                          SKI                                             Genudbud       

   

  Biblioteksmaterialer                      SKI                                              Genudbud       

   

  Møbler                                          SKI                                              Genudbud       

   

  Drivmidler og fyringsolie              SKI                                               Genudbud       

   

  Forbrugsartikler                           SKI                                               Genudbud       

   

  Elevatorservice                            SKI                                               Genudbud       

   

  Motorik- og sportsartikler             FUS                                              Genudbud       

   

  Småbørnsudstyr                          FUS                                              Genudbud       

   

  Arbejdsmarkedssystem               DIGIT                                            Nyt udbud       

  Aktuelle udbud

  Greve Kommune udbyder en 6-årig rammeaftale på beskæftigelsesfremmende indsatser til ledige tilknyttet jobcentret i Greve Kommune. Jobcentret ønsker at indgå en aftale med en leverandør til levering af ugeindsatser og timeydelser, der bringer borgere tættere på job og/eller uddannelse.

  Interesserede virksomheder kan læse mere om udbuddet og hente materialet her.

   Offenlige udbud - Udbud af beskæftigelsesfremmende indsatser (eu-supply.com)

  Referat af Informationsmøde om udbud på beskæftigelsesrettede indsatser

  Informationsmødet om udbud på beskæftigelsesrettede indsatser blev afholdt med fremmøde fra adskillige virksomheder.

  Leder af Ressource- og Afklaringsteamet, Nanna Nørlem Dam, præsenterede på mødet Jobcentrets rolle og ansvar, herunder målgrupper og indsatser, samt fokusområder i Greve Kommunes beskæftigelsespolitik.

  Udbudskonsulent Maria Kolby Rasmussen gennemgik udbudsprocessen ‘Udbud med forhandling’ og det offentliggjorte materiale.

  Under informationsmødet blev der stillet spørgsmål af deltagerne, som kan opdeles i nedenstående temaer:

   

  Kriterier for udvælgelse blandt ansøgere

  Et specifikt spørgsmål blev rettet mod beskrivelsen af tilbudsgivers virksomhedsnetværk i bilag 3. Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt tilbudsgivernes virksomhedsnetværk skulle afgrænses til Greve Kommune, eller om samarbejder med virksomheder fra tilstødende kommuner også kunne inkluderes.

  Deltagerne blev informeret om, at ansøgerne opfordres til at demonstrere virksomhedens generelle egnethed i forhold til den udbudte opgave, ikke den specifikke opgave i Greve Kommune. Derfor bekræftes at samarbejder fra andre kommuner også er relevante.

  Deltagerne blev desuden opfordret til at udvælge et repræsentativt udsnit af deres virksomhedsnetværk som illustrerer netværkets dybde og bredde.

  Der blev også stillet spørgsmål vedrørende oplysninger om personaleomsætning i bilag 3 og dets betydning for en veldrevet virksomhed.

  Konkret blev det foreslået, at der indsættes et fritekstfelt, hvor der redegøres nærmere for den oplyste personaleomsætning. Greve Kommune anerkender, at personaleomsætning kan have mange årsager, men fastholder at ansøgere alene skal aflevere et tal, som beskrevet i bilag 3. Personaleomsætningen vil indgå i en samlet vurdering af ansøger og dermed ikke stå alene.

   

  Kriterier for tildeling

  I forhold til udbudsbetingelserne blev der rejst spørgsmål vedrørende vægtningen mellem pris og kvalitet i evalueringen af de indkomne tilbud. Vægtningen udgør henholdsvis 40% på pris og 60% på kvalitet. På mødet blev det bemærket, at vægtningen af pris på 40% er relativt høj, og at det er vanskeligt at vinde baseret på den tilbudte kvalitet.

  Deltagerne blev informeret om, at der i Greve Kommune er politisk fokus på udbudsprocessen, hvor både pris og kvalitet betragtes som væsentlige faktorer. Selvom kvaliteten prioriteres højere, blev det fremhævet, at prisen stadig har en betydelig indflydelse på vurderingen. 

  Desuden er det ikke muligt at ændre på kriterierne for tildeling, idet der er tale om grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Sådanne ændringer vil kræve en annullation og et genudbud.

  Sidst opdateret: 13. maj 2024

  Kontakt

  Center for Økonomi & HR

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)