Gå til hovedindhold

Virksomhedstilsyn

Greve Kommune fører miljøtilsyn på en række erhvervsvirksomheder i kommunen.

Indhold

  Greve Kommune skal sikre at virksomhederne i kommunen passer på miljøet. Vi tager på tilsyn for at se om miljøloven er overholdt og for at snakke med virksomhederne om hvordan de kan forbedre deres miljøindsats.

  Alle virksomheder kan få miljøtilsyn, hvis vi laver kampagner, har modtaget en klage, eller skal have afklaret om der er særlige forhold på virksomheden, der gør at vi skal lave regelmæssige tilsyn med virksomheden.

  Regelmæssige tilsyn er, når vi skal besøge en virksomhed med et bestemt interval. Det bestemmes i Bekendtgørelsen for miljøtilsyn. Disse virksomheder skal betale for tilsyn.

  Miljøtilsyn på virksomhederne har til formål at:

  • Forebygge og begrænse støjgener.
  • Forebygge og begrænse forurening af luft, vand, jord og grundvand.
  • Begrænse brug og spild af råstoffer og andre ressourcer.
  • Begrænse brugen af miljøfremmede stoffer og materialer.
  • Fremme genanvendelse.
  • Fremme miljøstyring på virksomhederne.
  • Sikre, at miljølovgivning og affaldsregulativer overholdes.

  Hvis vi skal på tilsyn på din virksomhed, vil vi anmelde det i forvejen med et brev. I de fleste tilfælde vil vi først ringe til dig, og aftale et tidspunkt der passer dig. Hvis vi har brug for at få et øjebliksbillede af miljøforholdene på din virksomhed, vil vi komme på uanmeldt tilsyn.

  Se kommunens lovpligtige tilsynsberetning for landbrug og industrivirksomheder under "dokumenter" her på siden.

  Offentliggørelse af tilsynsrapporter

  Ifølge Bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsrapporter offentliggøres på Digital MiljøAdministration med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

  ​Det skal bl.a. fremgå, af de oplysninger, der offentliggøres, om der er konstateret jordforurening, og om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser. Også konklusioner på opfølgning af eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser offentliggøres på hjemmesiden.

  Det kan samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

  Læs mere om offentliggørelse af tilsynsrapporter på:

  Digital MiljøAdministration

  Brugerbetaling

  Her kan du læse om brugerbetaling for miljøtilsyn.

  Klima- og miljøplaner

  Greve Kommune udarbejder løbende planer på klima- og miljøområdet, og her kan du finde dem.

  Sidst opdateret: 10. september 2021

  Links

  Dokumenter

  Kontakt

  Natur og Miljø

  Telefontider:

  Mandag: 9-11
  Tirsdag: 9-11
  Onsdag: Telefon lukket
  Torsdag: 9-11 og 15-16
  Fredag: 9-11

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 94 48

  Send Digital Post (kræver NemID)