Gå til hovedindhold

Når du bygger

Læs her, hvad du skal gøre, når du har modtaget en byggetilladelse

Når du har fået din byggetilladelse, er der et par ting, som du skal være opmærksom på. For det første skal du melde til kommunen, hvornår du ønsker at starte dit byggeri. Se mere under Påbegyndelse af byggeri. For det andet skal du indrette din byggeplads, så der ikke opstår væsentlige gener for dine naboer. Se mere under Indretning af byggeplads. For det tredje skal du håndtere dit byggeaffald på en forsvarlig måde. Se mere under Håndtering af byggeaffald.

 

Når du har modtaget din byggetilladelse og ønsker at starte byggearbejdet, skal du melde det til Kommunen gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Du skal logge ind med dit MitID og trykke på ”Mine projekter”. Hvis du har flere projekter, trykker du på det projekt, som du ønsker at påbegynde.

Herefter går du i fanen til venstre ned til punktet, der hedder ”Før arbejdet igangsættes” og udfylder dato for, hvornår arbejdet påbegyndes og trykker indsend.

Byggetilladelsen gælder kun i et år, og derfor er det vigtigt, at byggearbejdet er påbegyndt inden for et år fra udstedelsen af byggetilladelsen.

Når du bygger, skal du huske at indrette byggepladsen, så der ikke opstår væsentlige gener for bl.a. naboer. Det betyder blandt andet, at oplag af byggematerialer skal ske på egen grund. Du kan læse mere om miljøhensyn ved byggeaktiviteter på Miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter.

Har du brug for opstilling af en container på vejen, skal du huske at søge om tilladelse hos vejmyndigheden. Du kan læse mere herom på Opstilling af containere mv. på vejareal.

I forbindelse med nedrivning, renovering, ombygning eller opførelse af ny bygning, skal du sørge for, at der sker korrekt håndtering af dit byggeaffald. Hvis du har mere end 1 ton affald, eller der udskiftes termoruder, som er fra perioden 1950-1977, skal bygningen screenes for problematiske stoffer, og du skal anmelde byggeaffaldet til Greve Kommune senest 14 dage inden byggearbejdet starter, så kommunen kan fortælle dig, hvordan du håndterer dit byggeaffald korrekt.

Du kan læse nærmere om ovenstående på Bygge- og anlægsaffald.

Faktaboks

Din byggetilladelse er gyldig i et år. Det betyder, at du skal påbegynde dit byggeri inden for et år, og skal i god tid give os besked om, hvornår du vil påbegynde byggeriet.

Sidst opdateret: 4. september 2023

Links

Kontakt

Byggesagsbehandling

Mandag - tirsdag: 9.00 - 11.00

Onsdag: lukket for telefonkontakt

Torsdag: 9.00 - 11.00 og 15.00 - 16.00

Fredag: 9.00 - 11.00

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 91 96

Send Digital Post (kræver MitID)