Gå til hovedindhold

Opstilling af containere mv. på vejareal

Information om placering af containere mv. på vejarealer.

Indhold

  Har du brug for at placere en container, grus eller andre byggematerialer på vejen, skal du søge om lov. Vejarealer må ikke bruges til andet end vejformål, medmindre vejmyndigheden har givet tilladelse.

  Det er reguleret i følgende lovgivning:

  • LOV nr 1520 af 27/12/2014, Lov om offentlige veje, §80, stk. 1
  • LBK nr 1234 af 04/11/2015, Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, §57, stk. 1

  Den digitale ansøgning skal sendes via virk.dk. 

  Er der i forbindelse med din ansøgning behov for at materiellet på vejarealet bliver afmærket, henviser Greve Kommune til gældende vejregler for dette. 

  Vejreglerne kan findes her.

  Sidst opdateret: 23. maj 2023

  Kontakt

  Vej og Landskab

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver MitID)