Gå til hovedindhold

Sådan tager Greve imod flygtninge fra Ukraine

Mandag aften holdt byrådet ekstraordinært møde om, hvordan Greve Kommune tager imod flygtninge fra Ukraine.

De ukrainske kvinder og børn kan blandt andet blive indkvarteret i flygtningeboligerne bag Greve Borgerhus.

Greve Kommune gør klar til at modtage fordrevne borgere fra Ukraine, og på et ekstraordinært byrådsmøde mandag aften, blev politikerne orienteret, om de muligheder kommunen tilbyder og traf beslutning om modtagelse og boligplacering af flygtningene.

"Det her er en stor opgave, og det er en opgave, vi er klar til at løse her og nu. Men hvis der kommer mange ukrainere, får vi brug for hjælp fra borgerne og virksomheder til at hjælpe med indkvartering og job", siger borgmester Pernille Beckmann.

Indkvartering her og nu

Her og nu kan der blive plads til at indkvartere flygtningene i de resterende midlertidige flygtningeboliger, som blev brugt, da kommunen modtog syriske flygtninge. Kommunen kigger også lige nu på nogle udtjente ældreboliger, som måske kan bruges midlertidigt. Desuden bliver alle henvendelser fra private borgere gennemgået for at se, om der kan laves stabile aftaler om indkvartering.

Hverdag med indhold og venner

Greve Kommune har god erfaring med at lade børn med andet sprog end dansk begynde i daginstitution, hvor de lige så stille lærer dansk gennem samværet med andre børn og medarbejderne.

Skolebørn bliver typisk samlet i modtageklasser for børn med andre sprog for at lære dansk og for at lære det danske skolesystem at kende. Der er fortsat pladser i de nuværende tre modtagerklasser, og der er også mulighed for at oprette ekstra klasser.

De ukrainske børn skal have mulighed for at gå i sfo eller klubtilbud, og i første omgang kan de gøre det uden betaling indtil formalia er på plads, fremgik det af byrådsmødet.

"Vores mål er, at børnene så hurtigt som muligt får en hverdag med indhold og venner. Det arbejder vi på i kommunen, og det er jeg overbevist om, at foreningslivet også vil arbejde med på", siger borgmesteren.

Job og uddannelse

De voksne bliver tilbudt individuel hjælp til at blive en del af det danske arbejdsmarked.
Først og fremmest skal de bruge en del af hverdagen på sprogundervisning, så de kan klare sig på dansk. Desuden kan kommunen tilbyde opkvalificering til jobs, hvor der mangler arbejdskraft, ligesom Jobcentret vil hjælpe med at føre det lokale erhvervsliv og de ukrainske flygtninge sammen, hvis der er et godt match.

Yngre flygtninge kan få tilbudt hjælp til uddannelse.

Borgmester Pernille Beckmann understreger, at det er kommunens muligheder her og nu, men at politikerne vil arbejde videre med mere langsigtede løsninger.

Det er fortsat uafklaret, hvordan økonomien omkring de mange flygtninge bliver. Staten og kommunerne skal forhandle om det i forbindelse med den årlige økonomiaftale, der skal laves i juni.

Læs mere om hjælpen til flygtninge fra Ukraine

Hjælp til ukrainske flygtninge

Folketinget har nu givet kommunerne mulighed for at hjælpe ukrainske flygtninge med indkvartering og mad. Samtidig tilbyder mange borgere deres hjælp. Her samler vi Greve Kommunes information til ukrainske flygtninge og de lokale borgere som hjælper.

Sidst opdateret: 12. januar 2023

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)