Gå til hovedindhold

Støtte til bil

Støtte til køb af bil betyder i store træk, at du kan få bevilget et lån til at købe en bil, som kommunen har vurderet egnet til at dække dit behov.

Indhold

  Det koster penge at have en bil, også selv om den er bevilget med støtte fra kommunen. Du vil selv eje bilen og skal betale alle udgifter til den. Du skal forvente at bruge ca. 3.000 kr. månedligt til udgifter til f.eks. forsikring, afdrag på lån, brændstof samt vedligeholdelse og reparationer.

  Du kan også søge om fritagelse for eller nedsættelse af betaling af afgift efter brændstofforbrug (før kaldet vægtafgift), uden at søge om støtte til køb af en bil.

  Information om støtte til bil

  Du skal opfylde en eller flere af nedenstående forudsætninger for at søge tilskud til køb af bil og/eller fritagelse for nedsættelse af afgift efter brændstofforbrug:

  • Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Den nedsatte funktionsevne forringer i væsentlig grad dine evner til at færdes.
  • Du har behov for kørsel til/fra et arbejde, hvor du skaffer et væsentligt bidrag til forsørgelsen.
  • En bil kan i væsentlig grad afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse og din daglige tilværelse bliver væsentlig lettere for dig.
  • Du skal have et væsentligt dagligt kørselsbehov, som ikke kan løses hensigtsmæssigt på anden måde, f.eks. ved at du tager bus, tog, går eller cykler.

  Hvis du ønsker at søge om støtte til bil, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til hjælpemiddelafsnittet i Greve Kommune.

  Når vi modtager din ansøgning, vil du indenfor 3 uger modtage et brev med information om behandlingsforløbet for din ansøgning.

  Dele af et behandlingsforløb kan være:

  • Behov for uddybning af din ansøgning.
  • Udfyldelse af kørselsdagbog over en længere periode. Skema findes i bunden af siden.
  • Gang- og funktionsvurdering foretaget af en ergoterapeut fra hjælpemiddelafsnittet.
  • Indhentning af helbredsoplysninger, som skal forelægges kommunens lægekonsulent.
  • Afprøvning af billigst egnede bil med nødvendig særlig indretning, for at du kan køre/komme ind/ud af bilen.
  • Indstillingsskema til dig til orientering og mulighed for kommentarer inden skemaet forelægges kompetencegruppen.
  • Indstilling til kompetencegruppen i Greve Kommune, som træffer afgørelse i sager om støtte til bil.
  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)