Gå til hovedindhold

Hjælpemidler

Kvikskranken

I Kvikskranken kan borgere henvende sig og blive visiteret til at låne et hjælpemiddel til midlertidig afprøvning i 14 dage. Kvikskranken finder du på rehabiliteringscentret Hedebo på Degnestræde 1, 2670 Greve.

Nødkald og elektronisk låsesystem

Med nødkald kan du få direkte kontakt til hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen, hvis du får akut behov for hjælp. Et elektronisk låsesystem sikrer, at kommunens personale altid kan komme ind til dig.

Inspirationsrummet

I inspirationsrummet kan du blive inspireret til en nemmere og mere sikker hverdag i dit hjem ved brug af enkle hjælpemidler.

Frit valg ved tekniske hjælpemidler

Der er frit valg på hjælpemidler bevilget efter § 112 i lov om social service.

Frit valg ved boligændringer

Frit valg på boligændringer, der er bevilget efter § 116 i lov om social service.

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder. Hvis du søger og kommunen bevilger et hjælpemiddel eller et forbrugsgode, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det.

Støtte til bil

Støtte til køb af bil betyder i store træk, at du kan få bevilget et lån til at købe en bil, som kommunen har vurderet egnet til at dække dit behov.

Diabetes - testmaterialer

Testmaterialer til diabetes sukkersyge bevilges efter lov om social service § 112.

Inkontinens

Du kan få bevilliget hjælpemidler til inkontinens, hvis lidelsen er varig.

Boligændringer

Du kan søge om hjælp til indretning af din bolig, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.