Gå til hovedindhold

Beredskab - til beskyttelse af børn mod overgreb.

Ifølge loven skal alle kommuner have et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

I Greve har Byrådet godkendt beredskabet maj 2023.

Bredskabsplan (PDF)

Her kan man som borger se hvilken indsats, der er rettet mod at beskytte børn og unge i kommunen, når det drejer sig om overgreb i form af vold eller seksuelle overgreb.

Med beredskabet er der en styrket indsats for at opdage og håndtere mistrivsel og overgreb hos børn og unge i Greve, og som en del af indsatsen vil lærere og pædagoger i det nye år få mere undervisning i forebyggelse og tidlig opsporing i overgrebssager.

Som borger er det muligt at sende underretning til Greve Kommune via et skema på kommunens hjemmeside, såfremt et barn eller en ung udsættes for overgreb eller anden nedværdigende behandling.

Det er Center for Børn og Familier der modtager underretningen og behandler den. Der bliver sendt kvittering til underretter for modtagelsen. På hjemmesiden kan du læse mere om underretninger. Tryk her for at læse mere om underretning.

Familierådgivningen

Familierådgivningen

Familierådgivernes formål og hovedopgave er - i samarbejde med forældrene - at sikre og fremme børns trivsel og udvikling.

Sidst opdateret: 27. maj 2019

Kontakt

Center for Børn & Familier

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)