Gå til hovedindhold

Familierådgivningen

Familierådgivernes formål og hovedopgave er - i samarbejde med forældrene - at sikre og fremme børns trivsel og udvikling.

Familierådgiverne kan tilbyde forældre og / eller børn og unge, der mener at de har et problem, familieorienteret rådgivning. Rådgivningen gives med henblik på, at støtte og vejlede familien til at løse deres vanskeligheder.

Hvis kommunen får kendskab til, at et barn eller en ung trænger til støtte, skal familierådgiveren undersøge eller afdække barnets / den unges forhold.
Undersøgelsen eller afdækningen har til hensigt at beskrive familiens, barnets eller den unges problemer og ressourcer.
Ud fra resultatet tages der stilling til, om der er grundlag for at iværksætte støttende indsatser, og i givet fald hvilke.

Greve Kommune har gennem de sidste 10 år udarbejdet en bred vifte af ambulante dag- og døgntilbud, for at sikre en tidlig og relevant forebyggende indsats i forhold til det enkelte barns eller unges behov.

Familierådgiveren er den som koordinerer indsatsen i forhold til den enkelte familie, barn eller unge og samarbejder derfor med de professionelle som har kontakt til familien.

Familierådgivningen

Familier, børn og unge som oplever at de har et problem som de ønsker hjælp til at løse.
Familier hvor kommunen får kendskab til at et barn eller en ung trænger til støtte.

Målgruppen er familier med børn og unge under 18 år, med bopæl i Greve Kommune.

Familien skal henvende sig til familierådgivningen.

Familierådgivningen kan også få henvendelser om bekymring for et barn via en underretning (se under underretninger). Familierådgivningen kan give familien råd og vejledning. Det vil desuden blive vurderet, om barnet har behov for særlig støtte.

Specialrådgivningen tager sig af børn og unge med vidtgående fysiske, psykiske handicaps. Familierådgiverne i Specialrådgivningen har til opgave at rådgive/vejlede forældre til handicappede børn om de tilbud, der findes - herunder f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, dækning af merudgifter ved forsørgelsen af et handicappet barn, og aflast­nings­tilbud.

Der er tæt samarbejde med bl.a. sundhedsplejersker, psykologer, tale/hørepædagoger, plejefamilier m.m.

Familierådgivningen kan kontaktes i rådhusets almindelige åbningstid.

Hvis der opstår akutte problemer i forhold til børn og unge under 18 år udenfor rådhusets åbningstid, kan Den Sociale Døgnvagt i Greve kontaktes. Det sker ved henvendelse til Midt- og Vestsjællands Politi, telefon 114.

Klager over sagsbehandlingen kan rettes den familierådgiver der har behandlet en sag, alternativt til leder af familierådgivningen til Isabel Gebuhr på tlf.: 43 97 91 37.

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskemaer

Her kan du hente ansøgningsskemaer.

Den Sociale Døgnvagt

Akut opståede problemer i forhold til børn under 18 år. Kan kontaktes i weekenden og efter lukketid på tlf. nr. 114.

Ekstern rådgivning

Kommunen og private organisationer kan hjælpe dig med problemer.

Læs mere om familierådgivning og akut hjælp på borger.dk.

Sidst opdateret: 22. februar 2024

Kontakt

Familierådgivningen

Telefon: 43 97 93 38

Send Digital Post (kræver MitID)