Gå til hovedindhold

Flygtningefamilier

Et forebyggende behandlingstilbud til flygtningefamilier præget af traumer.

Traumer er en almindelig reaktion på en unormal situation. Flygtninge er derfor i særlig risiko for at udvikle traumer, idet mange er flygtet fra en farefuld tilværelse med krig, tortur og vold. Det er forskelligt, hvordan flygtninge oplever og håndterer traumer og hvornår og hvordan, der er brug for hjælp.

Mangel på viden om traumer må ikke betyde manglende handling.

Få mere viden om traumer i folderen:
Tegn på traumer – opmærksomhedspunkter til tidlig opsporing af flygtninge med traumer

”Hel familie” - et forebyggende tilbud
Greve Familiecenter tilbyder forløbet ”Hel familie”,  som er et forebyggende behandlingstilbud til familier med flygtningebaggrund. Tilbuddet er gratis.

I ”Hel familie” får familien vejledning og hjælp til at bruge familiens styrker og til bedre at klare det, der er svært for netop deres familie. Forløbet består af samtaler, øvelser og undervisning, og foregår i Greve Familiecenter.

Læs mere i folderen "Hel Familie":
Hel Familie” – et tilbud til familier med flygtningebaggrund (dansk)
Hel Familie” – et tilbud til familier med flygtningebaggrund (dari) 
Hel Familie” – et tilbud til familier med flygtningebaggrund (arabisk)
Hel Familie” – et tilbud til familier med flygtningebaggrund (ukrainsk)

 

Læs mere om lokalt forebyggende behandlingstilbud på handleguide.dk:
Flygtninge præget af traumer - Greve Kommune


Kontakt Greve Familiecenter for yderligere information.

Sidst opdateret: 20. oktober 2022